Artykuł dnia

Zarządzanie procesami w teorii i praktyce

Instytut Zarządzania i Marketingu, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Uniwersytet Szczeciński zapraszają do udziału w konferencji z cyklu „W kierunku zarządzania procesowego organizacją – trendy i wyzwania”, która odbędzie się 12 maja 2017 r. w Szczecinie. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 stycznia 2017 r. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje udział w konferencji oraz…

Poradnik

RSS

Typowe błędy pojawiające się w bizn...

Jeśli ktoś przygotowuje biznesplan po raz pierwszy, trudno jest uniknąć pomyłek. Warto być jednak św...

Plan marketingowy
Plan marketingowy w biznesplanie

Plan marketingowy wskazuje kierunek, jaki należy obrać, aby sprzedać określony produkt lub usługę. Dobrze jest jeśli zamieści...

Należy odróżnić biznesplan, który został napisany dla firmy już istniejącej, od biznesplanu przygotowanego dla nowej firmy. M... Struktura biznesplanu – istniejąca firma