Artykuł dnia

Raport: Tylko 1/3 firm przeznacza na badania i rozwój więcej...

Zaledwie jedna trzecia firm w Polsce przeznacza na badania i rozwój więcej niż 3 proc. swoich obrotów – wskazuje przedstawiony w środę raport Deloitte. Spada liczba przedsiębiorstw deklarujących wspieranie tej części działalności. Według raportu w ciągu roku liczba firm, które przeznaczają na badania i rozwój 3 proc. i więcej swoich obrotów spadła z 48 do…

Poradnik

RSS

Typowe błędy pojawiające się w bizn...

Jeśli ktoś przygotowuje biznesplan po raz pierwszy, trudno jest uniknąć pomyłek. Warto być jednak św...

Plan marketingowy
Plan marketingowy w biznesplanie

Plan marketingowy wskazuje kierunek, jaki należy obrać, aby sprzedać określony produkt lub usługę. Dobrze jest jeśli zamieści...

Należy odróżnić biznesplan, który został napisany dla firmy już istniejącej, od biznesplanu przygotowanego dla nowej firmy. M... Struktura biznesplanu – istniejąca firma