Artykuł dnia
SWOT

Etapy analizy SWOT

Można mówić o trzech głównych etapach, w których następuje przygotowanie analizy SWOT. Jest to: etap identyfikacji wnętrza firmy, czyli określenie jej mocnych i słabych stron, etap drugi polegający na identyfikacji otoczenia firmy, a więc wskazania szans i zagrożeń tkwiących w jej otoczeniu i etap trzeci, na który składa się określenie pozycji strategicznej firmy i wytyczenie…

Artykuły

RSS

Etapy analizy SWOT

Można mówić o trzech głównych etapach, w których następuje przygotowanie analizy SWOT. Jest to: etap...

Rodzaje biznesplanów
Rodzaje biznesplanów

Biznesplan jest dokumentem, który określa w sposób długotrwały i kompleksowy plan działania przedsiębiorstwa na najbliższe la...

Na pytanie o to jacy klienci są wartościowi dla firmy, wiele osób odpowiada, że wszyscy. Takie myślenie wynika z błędnego prz... Jakich klientów nie chcesz pozyskać?