przygotuj plan swojego biznesu...

i pozwól spełnić się marzeniom

Biznesplan

Czym jest biznesplan i do czego służy

Samodzielne przygotowanie biznesplanu nie jest zadaniem łatwym, ponieważ w jednym opracowaniu należy połączyć wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego, marketingu, planowania finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, a ponadto uwzględnić specjalistyczną wiedzę z obszaru działalności firmy. Nie jest to jednak coś niemożliwego do przeprowadzenia. Warto przejść tę drogę, szczególnie jeśli starasz się o dofinansowanie. Jednak biznesplan to nie tylko odpowiedź na bieżące potrzeby, lecz również podstawowy element skutecznego zarządzania.

Przygotowanie biznesplanu może nastąpić w każdej fazie cyklu życia firmy. W momencie jej założenia, prowadzenia, a także schyłku działalności. Pisząc biznesplan w chwili jej zakładania, warto skoncentrować się na potrzebach klientów oraz źródłach finansowania. Z kolei w fazie wzrostu na reakcjach zmiennego otoczenia, a w fazie dojrzałości zaproponować zmiany w strategii przedsiębiorstwa. W fazie schyłkowej podejmowane są decyzje dotyczące dywersyfikacji lub likwidacji (por. Skrzypek 2009: 14).

Biznesplan to drogowskaz, który wskazuje kierunek, a czasami także sposób działania. Ukierunkowuje on postępowanie osób zarządzających firmą. Biznesplan jest dokumentem zawierającym wytyczne prowadzenia przedsiębiorstwa wraz z określeniem celów, środków i metod realizacji. Jest istotne, aby przybrał on postać pisemną, ponieważ w takim kształcie można zaprezentować go innym osobom, wyjaśnić co ma zostać osiągnięte itp. Dokument ten można wykorzystać także podczas negocjacji z innymi podmiotami, np. przy gromadzeniu kapitału.

Organizacja strony biznesplan.org

Materiały zgromadzone na stronie biznesplan.org zostały przyporządkowane do trzech głównych działów:


< >

Biznesplan