Artykuł dnia
biznesplan

Jak napisać biznesplan i założyć firmę?

Wielu ludzi decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej, by odpowiedzialnie dzielić zyski i straty oraz nie narażać się szefostwu, gdy akurat mamy słabszy dzień. Aby prowadzić samodzielnie firmę najpierw należy zarejestrować ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Oczywiście, krokiem poprzedzającym rejestrację będzie ułożenie biznesplanu – skrupulatne określenie tego, w jaki sposób…

Poradnik

RSS

Typowe błędy pojawiające się w bizn...

Jeśli ktoś przygotowuje biznesplan po raz pierwszy, trudno jest uniknąć pomyłek. Warto być jednak św...

Plan marketingowy
Plan marketingowy w biznesplanie

Plan marketingowy wskazuje kierunek, jaki należy obrać, aby sprzedać określony produkt lub usługę. Dobrze jest jeśli zamieści...

Należy odróżnić biznesplan, który został napisany dla firmy już istniejącej, od biznesplanu przygotowanego dla nowej firmy. M... Struktura biznesplanu – istniejąca firma