Artykuł dnia
start-up

Rozpoczęła się konferencja o innowacjach Startup: Wrocław 20...

Dwudniowa konferencja poświęcona innowacyjnej gospodarce i rozwojowi miast Startup: Wrocław 2016 rozpoczęła się we wtorek w stolicy Dolnego Śląska. Uczestniczy w niej 900 osób z różnych dziedzin m.in. właściciele firm, naukowcy oraz przedstawiciele władz. Otwierając konferencję prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz podkreślił, jak dużą rolę Wrocław przywiązuje do rozwijania badań, innowacyjnej gospodarki i wynalazczości. „Przed 10…

Poradnik

RSS

Typowe błędy pojawiające się w bizn...

Jeśli ktoś przygotowuje biznesplan po raz pierwszy, trudno jest uniknąć pomyłek. Warto być jednak św...

Plan marketingowy
Plan marketingowy w biznesplanie

Plan marketingowy wskazuje kierunek, jaki należy obrać, aby sprzedać określony produkt lub usługę. Dobrze jest jeśli zamieści...

Należy odróżnić biznesplan, który został napisany dla firmy już istniejącej, od biznesplanu przygotowanego dla nowej firmy. M... Struktura biznesplanu – istniejąca firma