Kontakt

ISProject Wydawca
kontakt@isproject-wydawca.pl

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
ul. Piękna 68, II p.
00-672 Warszawa
biuro@inkubatory.pl
tel. 22 745 19 19