Biznesplan salonu kosmetycznego "Agata"

Biznesplan salonu kosmetycznego Agata

Potrzebny Ci biznesplan salonu kosmetycznego? Zobacz kompletny przykład biznesplanu, przygotowany dla salonu kosmetyki i kosmetologii „Agata”. Zawiera on: charakterystykę i strategię przedsiębiorstwa...
Biznesplan hotelu "Aurora"

Biznesplan hotelu „Aurora”

Przygotowujesz biznesplan hotelu? Zobacz kompletny przykład biznesplanu, przygotowany dla hotelu „Aurora”. Zawiera on: charakterystykę przedsiębiorstwa, analizę strategiczną, plan marketingowy, plan ...
Nazwa firmy w biznesplanie

Nazwa firmy

Biznesplan powinno się rozpoczynać od ogólnego scharakteryzowania przedsiębiorstwa. Należy określić m.in. nazwę firmy, przedmiot działalności, sylwetkę inwestora (właściciela), misję firmy, historię,...
Streszczenie biznesplanu

Streszczenie biznesplanu

Streszczenia biznesplanu w żadnym wypadku nie należy mylić ze wstępem. Jest ono biznesplanem w miniaturze. Należy napisać je dopiero na sam koniec procesu składającego się na sporządzanie biznesplanu...
Biznesplan - definicja

Biznesplan – definicja

Biznesplan jest mówiąc najprościej narzędziem, które pomaga przedstawić oraz wyjaśnić cele i strategię firmy. Służy do planowania. Słowo „biznesplan” zostało po raz pierwszy użyte w Stanach Zjednoczo...