140 mln zł na innowacyjne badania od FNP

Naukowcy z całego świata, którzy chcą założyć w Polsce autonomiczne instytucje badawcze i prowadzić w nich innowacyjne badania mogą uzyskać dofinansowanie. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła w poniedziałek konkurs w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze. Do podziału jest 140 mln zł.

Na uruchomienie jednego nowego centrum można otrzymać ok. 35 mln zł. Warunkiem zdobycia takiego finansowania jest pomysł na oryginalny, innowacyjny program badawczy, jak również zaangażowanie silnego partnera zagranicznego i partnerów gospodarczych. W ramach otrzymanych środków będzie można sfinansować badania prowadzone przez kilka grup badawczych. Finansowanie w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) mogą zdobyć projekty realizowane w całej Polsce – poinformowała Fundacja na rzecz Nauki Polskie (FNP) w przesłanym PAP komunikacie.

“Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie w Polsce warunków do uprawiania nauki na światowym poziomie – deklaruje, cytowany w komunikacie, prezes FNP prof. Maciej Żylicz. – Bardzo nam zależy, aby w dłuższej perspektywie program MAB pomógł poprawić kulturę jakości w Polsce, a także przyczynił się do wzrostu pozycji polskiej nauki na świecie”.

Do konkursu w programie MAB mogą się zgłosić wybitni naukowcy, niezależnie od narodowości. Może to być też tandem składający się z naukowca odpowiedzialnego za program badawczy i z naukowca posiadającego kompetencje menadżerskie. W swoim zgłoszeniu kandydaci muszą zaproponować zarówno temat badań, jak i przedstawić pomysł na organizację całej jednostki i wizję jej przyszłości. Zagraniczni recenzenci i eksperci oceniać będą oryginalność i innowacyjność przedstawionego programu badawczego. Nowa jednostka musi mieć również partnera gospodarczego.

Termin składania wniosków w konkursie upływa 20 grudnia br.

Program MAB jest realizowany przez FNP od końca 2015 r. ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Fundacja planuje, że do końca 2020 r. przeznaczy znaczne środki na rozwój co najmniej 10 jednostek realizujących MAB w naszym kraju. Zatrudnienie ma w nich znaleźć nawet 500 badaczy z Polski i z zagranicy, zarówno młodych, jak i tych z większym doświadczeniem.

Dotychczas finansowanie w programie MAB zdobyły trzy projekty: Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną (MagTop) kierowane przez prof. Tomasz Dietla i prof. Tomasza Wojtowicza, działające we współpracy z Instytutem Fizyki PAN w Warszawie; ośrodek Remedy, który powstał w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego i jest kierowany przez prof. Agnieszkę Chacińska i prof. Magdę Konarską oraz Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, które zostało uruchomione na Uniwersytecie Gdańskim przez dwóch naukowców z zagranicy: prof. Teodora Huppa i prof. Robina Fahraeusa.

Jak zapowiada FNP, kolejne konkursy w ramach programu MAB zostaną uruchomione w 2018 r.

Szczegółowe informacje nt. najnowszego konkursu można znaleźć na stronie FNP: http://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/ (PAP)

autor: Katarzyna Florencka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *