154,3 mln zł od NCBR trafi do 43 firm z sektora gier wideo

Ponad 154,3 mln zł od NCBR trafi do 43 firm reprezentujących sektor gier wideo. W większości są to przedsiębiorcy z sektora MŚP. O wynikach czwartego konkursu programu sektorowego GameINN poinformowało w środę Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

“Program GameINN to doskonały przykład wykorzystania potencjału rodzimych twórców, który pozwolił branży gamedev dynamicznie się rozwijać w ostatnich latach. Efekty prac B+R są i będą wykorzystywane dla zwiększenia konkurencyjności całego sektora i poszczególnych, często małych firm, podnosząc jakość oferowanych produktów i usług. Ponad 470 mln zł wsparcia z NCBR to dobrze zainwestowane pieniądze i nasz wspólny wkład w budowanie marki Polski jako kraju ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych” – podkreśla minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek, cytowany w materiale przesłanym w środę PAP.

Uruchomiony w 2016 roku GameINN jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W czwartej edycji konkursu o dofinansowanie (sięgające nawet ponad 15 mln zł) ubiegali się przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z udziałem jednostek naukowych. Do NCBR wpłynęła największa w historii programu liczba wniosków – 93. Większość (90 proc.) stanowiły firmy z sektora MŚP.

Budżet tegorocznego konkursu zwiększono – w trakcie jego trwania – o rekordowe ponad 54 mln zł. W poprzedniej edycji było to o 20 mln zł, a w I konkursie o 37 mln zł więcej, niż zaplanowano – przypomina NCBR.

“Wysoki poziom złożonych projektów i o ponad 50 proc. wyższa niż planowana wartość przyznanego dofinansowania to potwierdzenie trendu rozwojowego polskiego sektora gamedev. Zwiększanie innowacyjności polskich firm i jednostek naukowych tworzących i rozwijających technologie dla tej i innych branż jest możliwe dzięki wsparciu z programu GameINN, jak i innych programów realizowanych przez NCBR. Trwałe wpisanie prac B+R w strategie biznesowe firm to warunek rozwoju przedsiębiorstw i całych branż w dłuższym horyzoncie czasowym” – podkreśla dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki.

Projekty, którym przyznano dofinansowanie, reprezentują wszystkie obszary badawcze programu. Są to m.in. opracowanie platformy do prowadzenia gier szkoleniowych w wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości rozszerzonej; innowacyjna technologia tworzenia wydarzeń multimedialnych opartych o walki dronów; uniwersalna, mutiplatformowa aplikacja do testowania gier komputerowych z udziałem graczy; AIVRUX – intuicyjny i innowacyjny kreator interfejsów dla gier VR, opartych o komunikację z wykorzystaniem języka naturalnego oraz opracowanie silnika balansującego rozgrywkę na poziomie core i meta gry w mobilnych grach casual i midcore.

“Już po raz czwarty producenci gier wideo mogli skorzystać z wsparcia Programu Inteligentny Rozwój. Także tym razem zainteresowanie konkursem było bardzo duże, a jakość projektów wysoka. Dlatego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zdecydowało o zwiększeniu budżetu konkursu o prawie 55 mln zł, dzięki czemu środki będą mogły trafić do wszystkich firm, których projekty zostały pozytywnie ocenione przez niezależnych ekspertów” – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Celem programu sektorowego GameINN jest zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie do 2023 roku. Został on zainicjowany przez Porozumienie Polskie Gry. Program pozwala rodzimym innowatorom realizować nowatorskie projekty w obszarach takich, jak m.in.: projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo, zastosowania Sztucznej Inteligencji, nowe narzędzia i mechanizmy interakcji czy rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

GameINN skierowany jest do całej branży gier wideo. Dofinansowanie w programie otrzymały zarówno rozwiązania dotyczące gier, jak i choćby platforma sprzętowa wspierająca gry dla niewidomych i słabowidzących; gra VR wspierająca terapię i rehabilitację osób po udarach; system symulacji strzeleckiej o wysokim poziomie realności oraz platforma testowo-szkoleniowa do weryfikacji praktycznych umiejętności na stanowisku pracy i doskonalenia zawodowego z zastosowaniem technologii VR i AI.

W ramach dotychczasowych (w sumie – czterech) konkursów GameINN dofinansowania w wysokości 474,3 mln zł przyznano 150 projektom. (PAP)

zan/ ekr/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *