41 projektów z finansowaniem w programie LIDER

41 projektów otrzymało finansowanie w XIV konkursie w ramach programu LIDER, organizowanego przez NCBR. Łączna kwota, jaką przyznano na projekty młodych naukowców to ponad 70 mln złotych.

Listy rankingowe w konkursie zostały opublikowane na stronach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców – doktorantów lub nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora albo posiadających stopień doktora/doktora habilitowanego od mniej niż siedmiu lat (do okresu tego nie wlicza się m.in. okresów przebywania na urlopie macierzyńskim).

Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN.

W najnowszym rozstrzygnięciu konkursu finansowanie przyznano m.in. dla siedmiu projektów z Politechniki Warszawskiej. Są to: “Bezsoczewkowy mikroskop holograficzny umożliwiający wysokoprzepustowe, bez-znacznikowe badania próbek biomedycznych” Macieja Trusiaka (1 800 000 zł), “Fourierowski mikroskop ptychograficzny do zastosowań w obrazowaniu biomedycznym w dużym polu o numerycznie zwiększonej rozdzielczości i kontraście” Piotra Zdańkowskiego (1 800 000 zł), “Nowej generacji hybrydowy implant kostny wzbogacony czynnikami wzrostu o kontrolowanej kinetyce degradacji i biomimetycznych cechach struktury” Karola Szlązaka (1 800 000 zł), a także “Biorafineria HERB do przetwarzania konopi siewnych” Jana Krzysztoforskiego, “Innowacyjne polimerowe kompozyty proszkowe o ulepszonych właściwościach użytkowych na bazie surowców wtórnych modyfikowanych autorskimi związkami chemicznymi” Pauliny Kozery, “Platforma prototypowania fotonicznych układów scalonych z azotku krzemu” Mateusza Słowikowskiego oraz “Opracowanie mikro-kogeneracyjnej jednostki MCeFC opartej o ogniwa paliwowe MCFC zasilanej E-Paliwami, Biopaliwami i CO2-neutralnymi paliwami płynnymi” Olafa Dybińskiego.

Finansowanie otrzymały również projekty z: Politechniki Krakowskiej (projekty Dagmary Słoty, Przemysława Zaręby i Krzysztofa Ostrowskiego), Politechniki Wrocławskiej (finansowanie otrzymali Tomasz Kisiel – na “Bezzałogowy płatowiec szybkiego reagowania dostarczający defibrylator osobom z NZK”, Dorota Stachowiak oraz Sławomir Czarnecki), Politechniki Lubelskiej (Magdalena Zawada-Michałowska, Michał Lech, Damian Harasim). Granty przyznano również dla pojedynczych projektów z Politechniki Białostockiej (Julita Krassowska), Gdańskiej (Piotr Rajchowski), Łódzkiej (Zbigniew Tyfa), Poznańskiej (Michał Nowicki), Rzeszowskiej (Izabela Zaborniak), Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (Adrian Augustyniak) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica (Krzysztof Pańcikiewicz).

Do finansowania zakwalifikowano również m.in. projekty zgłoszone przez naukowców z Sieci Badawczej Łukasiewicz (m.in. projekty z Krakowskiego Instytutu Technologicznego oraz z Instytutu Metali Nieżelaznych), instytutów Polskiej Akademii Nauk (Instytut Wysokich Ciśnień, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego), a także m.in. z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. (PAP)

bar/ zan/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *