43 mln zł na wsparcie akademickich biur karier przeznaczyło NCBR

W sumie 43 mln zł przeznaczono na wsparcie akademickich biur karier w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). W środę w Warszawie spotkali się przedstawiciele takich biur z całej Polski. Podczas V Kongresu Akademickich Biur Karier rozmawiają o zmianach na rynku pracy.

Ogłoszony w środę konkurs NCBR Akademickie Biura Karier jest skierowany do uczelni, które działają na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów. To druga edycja konkursu. Nabór wniosków będzie trwał od 24 kwietnia do 24 maja 2017 r.

O dofinansowanie będą się mogły ubiegać publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, a jego wysokość zależy od wielkości uczelni. Będzie to do 700 tys. zł dla uczelni kształcących do 4 tys. studentów i aż do 2,5 mln zł dla uczelni kształcących powyżej 12 tys. studentów. Z udziału w konkursie wyłączone są szkoły wyższe, które otrzymały dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia poprzedniej edycji konkursu.

Jak informuje NCBR, zgłaszane projekty muszą obejmować działania trwające nie mniej niż rok i dotyczyć zadań związanych z bezpośrednim wsparciem studentów, w tym obowiązkowo pomoc doradcy zawodowego. Muszą uwzględniać zadania realizowane wspólnie przez biura karier i urzędy pracy oraz organizacje pozarządowe lub organizacje pracodawców.

W pierwszej edycji konkursu NCBR udzieliło dofinansowania w łącznej wysokości ponad 25 mln zł 40 uczelniom. Dzięki realizowanym projektom z bezpośredniego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej skorzysta ok. 20 tys. studentów z całego kraju.

Około 200 przedstawicieli biur karier z całej Polski w środę uczestniczy w V Kongresie Akademickich Biur Karier, który odbywa się w Warszawie. Tematem przewodnim wydarzenia są przemiany na rynku pracy do 2025 roku.

“Kiedyś uniwersytety skupiały się na badaniach naukowych i kształceniu. Dziś, nie zapominając o tych podstawowych funkcjach, stoją przed innymi kolejnymi wyzwaniami, takimi jak pytanie o dalsze losy absolwentów, którzy opuszczają wyższe uczelnie. Dzisiaj pytanie o to, jak przygotować młodego człowieka do życia zawodowego, życia w przestrzeni obywatelskiej, politycznej również stoją przed uniwersytetami. To zadanie zostało zinstytucjonalizowane w szkołach wyższych w postaci akademickich biur karier, które śledzą i badają losy absolwentów, monitorują rynek pracy” – powiedział podczas konferencji prasowej poprzedzającej V Kongres Akademickich Biur Karier wiceminister nauki Aleksander Bobko.

Jak wyjaśniał Rzecznik Praw Absolwenta Grzegorz Piątkowski, student, który przychodzi do takiego biura, może liczyć na pomoc w założeniu swojej działalności gospodarczej, na doradztwo, na aktywizację i mobilizowanie go do działania. “To jest kluczowa sprawa. Aktywność jest bowiem podstawowym czynnikiem, który pomaga w znalezieniu pracy” – mówił Piątkowski podczas konferencji prasowej. “Mam nadzieję, że te 43 miliony zł przyczynią się do zwiększenia roli biur karier i czołowego zadania, czyli umożliwienia studentom podnoszenia kompetencji, uelastycznienia ich możliwości znalezienia pracy” – dodał.

“Nie mamy XIX wieku, kiedy człowiek zaczynał i kończył pracę pozostając w jednym zawodzie. Wiele zawodów wymaga ustawicznego kształcenia, ciągłej elastyczności i aktywnego nastawienia ze strony studentów. Tutaj jest właśnie rola biur: aktywizacja studentów do poszukiwania miejsca na rynku pracy” – mówił Piątkowski.

Konkurs Akademickie Biura Karier jest organizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

PAP – Nauka w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *