Analiza rynku

Przy pisaniu części biznesplanu dotyczącej analizy rynku należy skoncentrować się na rynku docelowym dla produktu/usługi firmy. Rynkiem docelowym są te osoby, które chcą skorzystać z Twojej oferty.

Analizę rynku powinno się wykonać na samym początku, ponieważ jest związana z badaniem rynku i opracowaniem zebranych informacji, na co z kolei trzeba przeznaczyć trochę czasu. Od tego jakie uzyska się wyniki i wyciągnie wnioski wiadomo jest jakie podjąć działania.

Jest ona bardzo ważnym elementem biznesplanu, gdyż za jej pomocą dowiadujesz się dwóch kluczowych rzeczy. Po pierwsze czy rynek rzeczywiście istnieje i jest możliwy na nim rozwój Twojej firmy, a po drugie czy jesteś w stanie wykorzystać wszystkie możliwości, które Twojej firmie ten rynek oferuje.

Dzięki dobrze przeprowadzonym badaniom uzyskasz odpowiedź dotyczącą celowości całego przedsięwzięcia, dowiesz się, czy oferowany produkt/usługa znajdzie nabywców, upewnisz czy potrzebują oni produkt (usługę), który oferujesz oraz czy jest konkurencja.

W sytuacji kiedy badania wykażą, że popyt na dany produkt/usługę jest zbyt mały należy gruntownie zweryfikować wstępne założenia albo wycofać się z nich. W przeciwnym razie tzn. kiedy popyt jest wysoki, stoisz na dobrej pozycji i możesz kontynuować planowanie działalności.

Przygotowując analizę rynku należy zebrać informacje dotyczące: rynku docelowego, cech typowego odbiorcy, potencjalnego popytu i czynników, które mają na niego wpływ, konkurentów, szacunku sprzedaży.

Musisz wiedzieć m.in. kim są Twoi potencjalni klienci, jakie mają potrzeby, ile zarabiają, czy istnieje konkurencja i kogo do niej zaliczyć. Określ jak duży jest rynek docelowy dla Twojego produktu/usługi i w jakim tempie się on powiększa. Zastanów się nad unikalnymi cechami swojej oferty, dlaczego ktoś chciałby z niej skorzystać.

Analizę rynku można przeprowadzić przy pomocy danych uzyskanych z badań własnych (przeprowadzonych np. przy pomocy ankiety, badań panelowych itp.) lub opierając się na danych zastanych (np. dane statystyczne z poprzednich lat). Ten drugi sposób jest zwykle znacznie tańszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *