Analiza SWOT TOWS salonu fryzjerskiego “Pefredo”

Salon fryzjerski to miejsce, w którym wykonywane są usługi związane z pielęgnacją włosów, takie jak: strzyżenie, farbowanie, upinanie czy modelowanie. W salonach fryzjerskich pracują specjaliści – fryzjerzy, którzy zajmują się również doradztwem i dobieraniem fryzur odpowiednich dla danego typu włosów i twarzy klienta. Można tam również kupić profesjonalne kosmetyki do włosów oraz poradzić się fryzjera w sprawach związanych z pielęgnacją włosów w domu.

Chcesz przygotować analizę SWOT TOWS salonu fryzjerskiego? W tym artykule zamieszono kompletny przykład analizy SWOT TOWS, włączając w to opis badanego przedsiębiorstwa, wycenę czynników, wykrycie zależności, ocenę dla każdego z wariantów strategii i opis strategii dalszego postępowania. Jak wygląda proces powstawania analizy SWOT TOWS i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Analiza strategiczna SWOT/TOWS krok po kroku. Wybór strategii. Poniższy przykład analizy SWOT TOWS powstał według wytycznych tam zawartych.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu analizy SWOT lub SWOT TOWS dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Przeczytaj analizę SWOT TOWS przygotowaną dla salonu fryzjerskiego. Analiza ta nie jest jedynie tabelą podzieloną na cztery części, w których wpisano często przypadkowe czynniki. Jest to natomiast narzędzie, dzięki któremu możesz wybrać strategię dla swojej firmy, opierając to na jej realnych mocnych i słabych stronach oraz szansach i zagrożeniach obecnych w jej otoczeniu.

UWAGA! Analiza SWOT TOWS, którą teraz czytasz różni się od analizy SWOT salonu fryzjerskiego “Pefredo” (inny artykuł) jedynie metodą wykonania, do której dodano analizę TOWS. Miało to wpływ na kształt rozdziału 4 “Ocena pozycji strategicznej”.

Kompletny tekst: Analiza SWOT TOWS salonu fryzjerskiego “Pefredo”

Okładka

Spis treści


Wprowadzenie
1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
2. Misja i cele firmy
   2.1. Misja firmy
   2.2. Cele firmy
   2.3. Strategia firmy
3. Identyfikacja i opis czynników
   3.1. Lista czynników
   3.2. Ocena
   3.3. Mocne strony
   3.4. Słabe strony
   3.5. Szanse
   3.6. Zagrożenia
4. Ocena pozycji strategicznej
   4.1. Ustalenie wag
   4.2. Wykrycie zależności
   4.3. Zbiorcze zestawienie uzyskanych wyników
5. Wnioski i wybór strategii

Wprowadzenie


Niniejsza analiza SWOT TOWS została przygotowana przez Annę Paterską ze względu na konieczność modyfikacji strategii rozwoju dla salonu fryzjerskiego “Pefredo”, działającego na rynku od roku. Zastosowana koncepcja badań polegała na określeniu misji i celów firmy, a następnie wyznaczeniu dla niej strategii dalszego postępowania w oparciu o analizę SWOT TOWS. Analizie poddano bieżącą sytuację firmy oraz prognozę dotyczącą przyszłości.

Salon fryzjerski “Pefredo” świadczy swoim klientom usługi fryzjerskie męskie i damskie. Lokal jest usytuowany w centrum miasta, ma wykwalifikowany personel i stale rozrastającą się bazę stałych klientów. Uważamy, że jesteśmy już gotowi, aby wykorzystać te atuty. Ponadto w otoczeniu firmy pojawiły się nowe okoliczności, które zmuszają nas do przeanalizowania dotychczasowych osiągnięć i wskazania nowych kierunków oraz środków ekspansji. Potrzebujemy nowej, spójnej wizji strategicznej, aby skutecznie walczyć z konkurencją i budować silną markę.

Firma została założona rok temu, wykorzystując to, że na skutek pandemii wiele dotychczas działających salonów fryzjerskich zostało zamkniętych. Prowadziła do tej pory strategię penetracji rynku polegającą na zdobyciu jak najszerszego uznania wśród klientów przy niskich cenach świadczonych usług. Dostrzegamy jednak konieczność zmiany tej strategii wobec wzrastających kosztów, pojawiających się nowych konkurentów i niesatysfakcjonujących wyników finansowych. Chcemy uwzględnić w dalszej strategii rozwoju szansę w postaci wzrostu zainteresowania wizytami domowymi i coraz większego grona młodocianych klientów.

W analizie jako punkt odniesienia przyjęto hipotetyczne, idealne przedsiębiorstwo, do którego przeprowadzono analizę porównawczą, wskazując silne i słabe strony prowadzonej działalności oraz określając szanse i zagrożenia pojawiające się w branży. Wyniki wykonanej analizy SWOT TOWS zastaną użyte w biznesplanie firmy, który napiszemy w celu uzyskania dofinansowania na rozwój działalności. Jednak przede wszystkim umożliwią one właścicielce podjęcie decyzji strategicznych odnośnie przyszłości przedsiębiorstwa.

1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa


Analiza SWOT TOWS dotyczy niewielkiego salonu fryzjerskiego “Pefredo”, zatrudniającego oprócz właścicielki jeszcze dwóch pracowników. Salon fryzjerski świadczy swoim klientom następujące usługi fryzjerskie męskie i damskie:

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *