Atrakcyjna forma biznesplanu

Nie jest tajemnicą, że strona wizualna takiego dokumentu jakim jest biznesplan jest bardzo ważna. Nie każdy się do tego przyznaje, ale każdy zwraca uwagę na wygląd. Porządnie prezentujący się biznesplan świadczy o osobie, która go napisała.

Cechy atrakcyjnego biznesplanu:

 • Biznesplan ma postać pisemną, jest sporządzony w formie maszynopisu.

 • Osoba, której dasz do przeczytania biznesplan najpierw spojrzy na jego okładkę (stronę tytułową). Ma ona zachęcić do zajrzenia dalej. Okładka powinna być profesjonalna, przejrzysta i czysta. Dane jakie się na niej umieszcza to: nazwa firmy, nazwisko i dane kontaktowe właściciela, logo firmy (o ile jest), miesiąc i rok wydania biznesplanu, miejsce na numer egzemplarza (np. kiedy przekazujesz go kilku osobom i chcesz śledzić wszystkie kopie).

 • Umieszczenie na początku spisu treści z pewnością ułatwi czytelnikowi orientację. Jest on wizytówką biznesplanu. Na jego podstawie inwestor oceni czy biznesplan opisuje przedsięwzięcie w sposób wyczerpujący. Spis treści zawiera wykaz wszystkich części, rozdziałów, podrozdziałów biznesplanu wraz z numerami stron. Wystarczy do niego zajrzeć, aby dowiedzieć się jakie zagadnienia były poruszane w biznesplanie oraz o tym czy zostało na nie przeznaczone odpowiednio dużo miejsca.

 • Objętość biznesplanu nie jest wyraźnie ustalona. Postuluje się, aby miał od 45 do 55 stron, jednak nie są to sztywne granice. Biznesplan może być zarówno krótszy, jak też dłuższy i nie jest to błąd. Dla małej firmy może on z powodzeniem zawierać się na 25-40 stronach. Objętość biznesplanu nie powinna jednak przekraczać 100 stron.

 • Biznesplan powinien być przejrzysty, a informacje łatwe do odszukania i zrozumienia. Dlatego warto jest stosować wykresy, diagramy, tabele.

 • Ważna jest estetyczne, przejrzyste opracowanie dokumentu, zachęcające czytelnika do lektury.

 • Podział na rozdziały i podrozdziały powinien być hierarchiczny i stosowany konsekwentnie. Należy używać różnej wielkości czcionki.

 • Biznesplan nie powinien być zbyt szczegółowy (tzn. główny dokument). Należy w nim zamieścić najważniejsze dane. Wszystko inne zaś przenieść do załączników. Nie może być jednak zbyt skondensowany, ponieważ stanie się niezrozumiały. Warto wziąć pod uwagę, że ma on być zrozumiały zarówno dla specjalistów, jak też osób niekoniecznie ściśle związanych z daną branżą.

 • Biznesplan powinien mieć formę opisową, natomiast tabele, wykresy stanowią jego uzupełnienie.

 • Ważną częścią biznesplanu jest deklaracja poufności (tzn. informacja, że dane zawarte w biznesplanie są poufne i przeznaczone jedynie dla osoby, której go przekazano, a więc nie wolno go powielać). Może się ona pojawić po stronie tytułowej. Napis „Poufne” można umieścić na każdej stronie biznesplanu np. w stopce lub w nagłówku.

 • W biznesplanie używa się formy bezosobowej. Trzeba dbać o poprawność stylistyczną i gramatyczną.

18 thoughts on “Atrakcyjna forma biznesplanu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *