Biznesplan – definicja

Biznesplan jest mówiąc najprościej narzędziem, które pomaga przedstawić oraz wyjaśnić cele i strategię firmy. Służy do planowania. Słowo „biznesplan” zostało po raz pierwszy użyte w Stanach Zjednoczonych i określało się w ten sposób dokument prezentowany inwestorom w celu pozyskania środków finansowych.

Uważa się, że biznesplan jest jednym z najważniejszych kroków na drodze ku założeniu nowej firmy lub rozszerzeniu działalności. Biznesplan to dokument, który ukazuje przyszłość przedsiębiorstwa. Jest jego formalną wizytówką, ale również przewodnikiem i mapą, która ukazuje atrakcyjność pomysłu.

Jego celem jest przekonać innych do Twojego pomysłu i pokazać, że produkt lub usługa może zapewnić zysk. Jeśli Twój biznesplan nie jest w stanie przekonać nikogo do wartości pomysłu, to być może trzeba przemyśleć go jeszcze raz.

Biznesplan powinien obejmować m.in.: cele działalności (krótkoterminowe i długoterminowe), opis produktów/usług, warunki istniejące na rynku, zidentyfikowanie konkurencji, opis zasobów i środków, które wykorzystasz, aby osiągnąć określone założenia.

Profesjonalnie przygotowany biznesplan musi zawierać wszystkie niezbędne informacje podane w sposób logiczny i przejrzysty, opierać się na prawdziwych danych i wiarygodnych prognozach. Należy w sposób wyczerpujący (ale nie nużący) przedstawić problem.

Napisanie biznesplanu pomaga uporządkować myśli, określić cele, ryzyko, ustalić priorytety, opracować strategię marketingową itp. Pokazuje i udowadnia on osobom, które prawdopodobnie sfinansują projekt, że jest on warty wsparcia.

Dzięki właściwemu podejściu do budowania biznesplanu można popełniać błędy na papierze, nie zaś w rzeczywistej działalności, które wiązałyby się z wysokimi kosztami. Można także dzięki niemu minimalizować ryzyko niepowodzenia. Przekonasz się czy Twój produkt/usługa jest gotowy do wejścia na rynek, walki konkurencyjnej i na ile stanowcza jest Twoja decyzja, że chcesz to zrobić.

Biznesplan nie jest dokumentem, który należy upowszechniać. Lepiej gdy krąg odbiorców jest ograniczony do właścicieli, kluczowych pracowników przedsiębiorstwa, inwestorów, wspólników. Właściwym krokiem będzie zawarcie w nim deklaracji poufności, która poinformuje, że nie wolno go kopiować, ani powielać i jest prezentowany jedynie do wglądu osoby, do której został skierowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *