Biznesplan firmy transportowej “Orlik” – przykład

Potrzebny Ci biznesplan firmy transportowej? Znajdziesz w tym miejscu kompletny przykład biznesplanu, przygotowany dla firmy transportowej „Orlik”, zawierający m.in. charakterystykę przedsiębiorstwa, ocenę pozycji strategicznej, plan marketingowy i plan finansowy. Przeczytaj biznesplan firmy transportowej „Orlik”.

Jak wygląda proces powstawania biznesplanu i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Jak napisać biznesplan? Poniższy przykład biznesplanu powstał według wytycznych tam zawartych.

Kompletny tekst: Biznesplan firmy transportowej “Orlik”

Okładka

Biznesplan firmy transportowej "Orlik" - przykład

Spis treści

Spis treści


Streszczenie
1. Charakterystyka ogólna
   1.1. Nazwa i lokalizacja firmy
   1.2. Przedmiot działalności
   1.3. Status prawny firmy
   1.4. Terytorium
   1.5. Struktura organizacyjna
   1.6. Wizja firmy
2. Ocena pozycji strategicznej
   2.1. Silne strony firmy
   2.2. Możliwości i szanse rynkowe
   2.3. Podstawowe zagrożenia
3. Plan marketingowy
   3.1. Założenia
   3.2. Cele marketingowe
   3.3. Prognoza sprzedaży
   3.4. Strategia cen
   3.5 Strategia promocji i reklamy
4. Plan organizacji i zarządzania
   4.1. Obowiązki pracowników i wymagane kwalifikacje
   4.2. Organizacja firmy
5. Analiza finansowo-inwestycyjna przedsięwzięcia
   5.1. Majątek firmy
   5.2. Koszty
      5.2.1. Wynagrodzenia miesięczne pracowników
      5.2.2. Użytkowanie urządzeń publicznych
      5.2.3. Amortyzacja
      5.2.4. Wynajem
      5.2.5. Ubezpieczenia
      5.2.6. Wydatki biurowe
      5.2.7. Promocja sprzedaży i reklama
      5.2.8. Utrzymanie w ruchu
      5.2.9. Eksploatacja
      5.2.10. Energia elektryczna
   5.3. Zestawienie miesięcznych wydatków w 2020 r.
6. Plan finansowy
   6.1 Pensje pracowników
   6.2 Wydatki na utrzymanie biura
   6.3. Przewidywane dochody w latach 2020-2022
7. Analiza opłacalności
8. Wnioski
Spis tabel
Spis rysunków

Streszczenie

Streszczenie


Niniejszy biznesplan powstał dla firmy „Orlik”, która zajmuje się świadczeniem usług transportowych w zakresie przeprowadzek. Zadaniem biznesplanu jest wskazanie strategicznego kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, określenie celów strategicznych, zadań do zrealizowania w najbliższym czasie i ocena opłacalności prowadzonych działań.

Kapitał własny wniesiony przez współwłaściciela firmy wynosi 90 tys. zł. Według przeprowadzonej analizy, firma powinna przynieść zysk netto w pierwszym roku działalności (490 873 zł). W dalszych latach poziom zysku powinien przekraczać 587 981 zł.

Celem firmy jest przede wszystkim wejście na rynek i zdobycie jak największej liczby klientów, oferowanie usług na najwyższym poziomie, osiągnięcie maksymalnego zysku z prowadzonej działalności, stopniowe rozszerzanie zasięgu działania firmy na terenie całego kraju.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *