Biznesplan salonu fryzjerskiego “Afrodyta”

Zrobić można wszystko, pytanie brzmi czy to się opłaca? Aby na nie odpowiedzieć, przygotowuje się biznesplan. Jest to dokument strategiczny zawierający koncepcję działalności i rozwoju firmy.

W tym artykule zamieszono kompletny przykład biznesplanu, napisany dla salonu fryzjerskiego, który dopiero ma rozpocząć działalność. Jak wygląda proces powstawania biznesplanu i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo w artykule Jak napisać biznesplan? Poniższy przykład biznesplanu powstał według wytycznych tam zawartych.

Przykład biznesplanu dotyczy uruchomienia salonu fryzjerskiego „Afrodyta”, którego właścicielką jest Ewa Nowak, fryzjerka z 15-letnim doświadczeniem. Biznesplan został przygotowany, ponieważ przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia firmy i podjęcia działalności gospodarczej.

Kompletny tekst: Biznesplan salonu fryzjerskiego “Afrodyta”

Okładka

Biznesplan salonu fryzjerskiego "Afrodyta"

Spis treści


Streszczenie
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
   1.1. Nazwa firmy
   1.2. Przedmiot działalności
   1.3. Siedziba
   1.4. Charakterystyka właściciela
   1.5. Struktura organizacyjna
   1.6. Misja firmy
   1.7. Analiza i studia poprzedzające biznesplan
2. Analiza strategiczna
   2.1. Trendy rynkowe
   2.2. Analiza SWOT
      2.2.1. Mocne strony
      2.2.2. Słabe strony
      2.2.3. Szanse
      2.2.4. Zagrożenia
3. Plan marketingowy
   3.1. Plan ilościowy sprzedaży
   3.2. Produkt
   3.3. Klienci
   3.4. Ceny
   3.5. Dystrybucja
   3.6. Promocja
4. Strona techniczna
   4.1. Nakłady inwestycyjne na wyposażenie
   4.2. Źródła finansowania
   4.3. Technologia
   4.4. Zaopatrzenie
5. Plan finansowy
   5.1. Założenia
   5.2. Bilans prognostyczny
   5.3. Ilościowy i wartościowy plan sprzedaży
   5.4. Rachunek zysków i strat
   5.5. Plan przepływów pieniężnych
Spis tabel

Streszczenie


Niniejszy biznesplan został przygotowany dla potrzeb uruchomienia salonu fryzjerskiego „Afrodyta”. Opracowała go Ewa Nowak, która jest właścicielką firmy. Salon fryzjerski zostanie otwarty na początku stycznia 2023 r.

Łączne nakłady związane bezpośrednio z uruchomieniem firmy będą kształtować się na poziomie 43 319 zł. Kapitał własny wniesiony przez właścicielkę wynosi 60 tys. zł. Według przeprowadzonej analizy, firma powinna przynieść zysk netto już w pierwszym roku działalności (745 718 zł). W dalszych latach poziom zysku powinien przekraczać 950 000 zł.

Przed pandemią COVID-19 rynek usług fryzjerskich w Polsce rozwijał się bardzo szybko. Jego wartość była szacowana na ok. 4 mld zł. Sądzimy, że po okresie stagnacji, będzie on sukcesywnie wracał do równowagi. Najwięcej salonów fryzjerskich w naszym kraju to przede wszystkim zakłady jednoosobowe lub zatrudniające po kilku pracowników. Niektóre z nich działają na zasadzie sieci franczyzowych. Najczęściej wykonywaną przez fryzjera usługą jest teraz strzyżenie, dotyczy 87% kobiet. 65% wybiera koloryzację, 57% potrzebuje czesania i modelowania, a 46% czesze się na specjalne okazje. Częściej usługę czesania i modelowania zamawiają panie po czterdziestce.

O wyborze danego fryzjera decyduje najczęściej osobiste zadowolenie z wcześniejszej wizyty (81%), opinie znajomych (73%), cena (79%) oraz jakość usług danego fryzjera (70%). Polki pragną czuć, że fryzjer dobrze rozumie ich oczekiwania, cenią profesjonalizm, przestrzeganie zasad higieny, oczekują kreatywności, ciekawych pomysłów i wizji. Ważna jest dla nich także potrzeba zrobienia czegoś dla siebie, oderwania od rzeczywistości i oddania w ręce profesjonalisty.

Przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia firmy i podjęcia działalności gospodarczej. Zadaniem biznesplanu jest zaprezentowanie celów strategicznych, założeń, zadań do zrealizowania i ocena opłacalności przedsięwzięcia.

To jest fragment tekstu. Kompletny biznesplan salonu fryzjerskiego “Afrodyta” znajdziesz na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Comments are closed.