Biznesplan stolarni “Tischler”

Przygotowujesz biznesplan stolarni? Zobacz kompletny przykład biznesplanu stolarni „Tischler”. Zawiera on: charakterystykę przedsiębiorstwa, analizę strategiczną, plan marketingowy, plan techniczny, plan zatrudnienia i plan finansowy. Przeczytaj biznesplan stolarni „Tischler”.

Jak wygląda proces powstawania biznesplanu i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Jak napisać biznesplan? Poniższy przykład biznesplanu powstał według wytycznych tam zawartych.

Kompletny tekst: Biznesplan stolarni „Tischler”

Okładka

Biznesplan stolarni "Tischler"

Spis treści


Streszczenie
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
   1.1. Nazwa firmy
   1.2. Przedmiot działalności
   1.3. Siedziba
   1.4. Obszar działania
   1.5. Charakterystyka właścicieli
   1.6. Organizacja pracy
   1.7. Analiza i studia poprzedzające biznesplan
2. Strategia przedsiębiorstwa
   2.1. Misja
   2.2. Wizja
   2.3. Cele strategiczne
3. Analiza strategiczna
   3.1. Identyfikacja czynników
   3.2. Strategia
4. Plan marketingowy
   4.1. Sytuacja na rynku
   4.2. Konkurencja
   4.3. Klienci
   4.4. Cele marketingowe
   4.5. Prognoza sprzedaży
   4.6. Strategia produktu
   4.7. Strategia ceny
   4.8. Strategia dystrybucji
   4.9. Strategia promocji
5. Plan techniczny
6. Plan zatrudnienia
   6.1. Zatrudnienie
   6.2. Płace
   6.3. Założenia polityki personalnej i kadrowej
7. Plan finansowy
   7.1. Założenia
   7.2. Bilans prognostyczny
   7.3. Rachunek zysków i strat
   7.4. Plan przepływów pieniężnych
Spis tabel

Streszczenie


Niniejszy biznesplan powstał dla nowo utworzonej stolarni „Tischler”. Stolarnia zajmuje się produkcją mebli do sypialni, ich sprzedażą hurtową i detaliczną, importem mebli (import dotyczy włoskich i francuskich mebli kuchennych), sprzedażą materaców oraz działalnością usługową (renowacja mebli). Sprzedaż będzie prowadzona bezpośrednio w salonie, za pomocą sklepu internetowego oraz przez przez handlowca w terenie.

Właścicielami stolarni są Andrzej Tischler i jego żona Ewelina. Andrzej Tischler ukończył studia na kierunku „Konserwacja i restauracja dzieł sztuki” oraz posiada doświadczenie w pracy w firmie rodzinnej o podobnym profilu działalności. Jego żona jest projektantką mebli. Ukończyła Wyższą Szkołę Sztuki i Projektowania w Łodzi.

W pierwszym roku działalności firmy chcemy osiągnąć sprzedaż na poziomie 1 586 jednostek i zwiększać napływ zamówień o 5% przez kolejne 5 lat działalności firmy. Jeśli ten plan zakończy się powodzeniem, zastanowimy się nad otwarciem nowych punktów sprzedaży w ramach wdrażania dalszego planu ekspansji.

Stolarnia rozpoczęła działalność pod koniec 2022 r., poniesiono niezbędne nakłady inwestycyjne. Celem sporządzenia biznesplanu jest umożliwienie bieżącego monitorowania wyników firmy i zidentyfikowania obszarów, w których potrzebne będzie podjęcie działań korekcyjnych.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

2 thoughts on “Biznesplan stolarni “Tischler”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *