Biznesplan warsztatu samochodowego “Primo”

Potrzebny Ci biznesplan warsztatu samochodowego? Zobacz kompletny przykład biznesplanu, przygotowany dla warsztatu samochodowego “Primo”. Zawiera on: charakterystykę i strategię przedsiębiorstwa, analizę strategiczną, plan marketingowy, plan zatrudnienia i plan finansowy. Przeczytaj biznesplan warsztatu samochodowego “Primo”.

Jak wygląda proces powstawania biznesplanu i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Jak napisać biznesplan? Poniższy przykład biznesplanu powstał według wytycznych tam zawartych.

Kompletny tekst: Biznesplan warsztatu samochodowego “Primo”

Okładka

Biznesplan warsztatu samochodowego "Primo"

Spis treści


Streszczenie
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
   1.1. Nazwa firmy
   1.2. Przedmiot działalności
   1.3. Siedziba
   1.4. Obszar działania
   1.5. Charakterystyka właściciela
   1.6. Organizacja pracy
   1.7. Analiza i studia poprzedzające biznesplan
2. Analiza otoczenia
   2.1. Analiza rynku
   2.2. Analiza otoczenia dalszego
3. Strategia przedsiębiorstwa
   3.1. Misja
   3.2. Wizja
   3.3. Cele strategiczne
4. Analiza strategiczna SWOT
   4.1. Identyfikacja czynników
   4.2. Strategia
5. Plan marketingowy
   5.1. Konkurencja
   5.2. Klienci
   5.3. Cele marketingowe
   5.4. Prognoza sprzedaży
   5.5. Strategia produktu
   5.6. Strategia ceny
   5.7. Strategia dystrybucji
   5.8. Strategia promocji
6. Plan zatrudnienia
   6.1. Zatrudnienie
   6.2. Płace
   6.3. Założenia polityki personalnej i kadrowej
7. Plan finansowy
   7.1. Założenia
   7.2. Rachunek zysków i strat
Bibliografia
Spis tabel

Streszczenie


Rynek motoryzacyjny przechodzi obecnie okres dużych zmian. Rosną opłaty za prąd, gaz oraz ceny paliwa. Wpływa to na całość branży motoryzacyjnej, a szczególnie na warsztaty samochodowe. Wiele z nich zamyka działalność. Jednocześnie po naszych drogach jeździ coraz więcej starszych aut, które wymagają szczególnej opieki mechanika. Należy więc spodziewać się, że w warsztatach, które przetrwają kryzys, wzrośnie liczba klientów.

Niniejszy biznesplan powstał dla warsztatu samochodowego “Primo” ze względu na konieczność modyfikacji dotychczasowej strategii rozwoju oraz rozszerzenie działalności. Firma świadczy usługi w zakresie napraw samochodów. Główny profil działalności to naprawa, montaż wszystkich elementów samochodów osobowych i dostawczych. W Polsce zakres i koszt wykonywanych w danym warsztacie samochodowym napraw jest uzależniony głównie od jego wyposażenia oraz od kwalifikacji jego personelu, a te posiadamy na wysokim poziomie.

Chcemy osiągnąć wzrost wielkości sprzedaży o 20% rocznie przez następne pięć lat działalności oraz zbudować wizerunek firmy profesjonalnej, przyjaznej klientom, wzbudzającej zaufanie. Największą trudność upatrujemy w wysokiej inflacji, z którą nasz warsztat będzie musiał się zmierzyć. Celem sporządzenia biznesplanu jest umożliwienie bieżącego monitorowania wyników firmy i zidentyfikowania obszarów, w których potrzebne będzie podjęcie działań korekcyjnych. Współczesne otoczenie jest złożone i burzliwe, a organizacje działają w sytuacji wysokiego ryzyka. Biznesplan pomoże firmie przygotować się na różne scenariusze, które przyniesie przyszłość.

Klauzula poufności: biznesplan zawiera informacje poufne i może być wykorzystany wyłącznie za zgodą zleceniodawcy do celów w nim określonych.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *