Co to ISO?

ISO jest to nazwa Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, która obowiązuje w państwach na całym świecie. Jest to organizacja pozarządowa, która zrzesza krajowe organizacja normalizacyjne w poszczególnych państwach członkowskich.

Niewiele osób wie, że organ ten działa już od ponad siedemdziesięciu lat, a wśród członków-założycieli był także Polski Komitet Normalizacyjny. Sekretariat Generalny ISO, który koordynuje działania organizacji ma siedzibę w Genewie.

Jak zbudowana jest Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna?

Struktura ISO powstała na bazie ANSI i DIN.  Organizacja składa się  z kilkuset komitetów technicznych, grup roboczych oraz Komitetu Głównego. Komitety te zajmują się ustaleniami technicznymi dotyczącymi wprowadzanych przez ISO norm. Każda narodowa organizacja członkowska ma jednakowy wpływ na działania całego ISO i może zgłaszać projekty zmian obecnych norm lub propozycje stworzenia nowych systemów. Aby taki projekt stał się obowiązującym standardem konieczne jest uzyskanie ¾ pozytywnych opinii od pozostałych członków organizacji.

Z czego utrzymuje się ISO?

Wszystkie działania ISO są finansowane po części ze składek organizacji członkowskich oraz dochodów samej organizacji. Przychody Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej pochodzą ze sprzedaży norm, a także różnego rodzaju materiałów np. podręczników,  poradników, czy periodyków, które informują o aktualnych i planowanych pracach.

Popularne normy ISO

Najbardziej znana na świecie jest norma ISO 9001, która dotyczy Systemu Zarządzania Jakością. Warto wiedzieć, że do tej pory wdrożyło ją już ponad milion organizacji. Dużą popularnością cieszą się też  normy ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskowego oraz ISO 50001 – System Zarządzania Energią. Obecnie coraz bardziej znana staja się też norma 27001 odpowiadająca za System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Aby bliżej zapoznać się z daną normą ISO szkolenia przeprowadzają różne jednostki certyfikacyjne. ISO szkolenia dotyczą zarówno  praktycznej interpretacji norm, zmian w aktualizowanych systemach, jak i przygotowania do pracy np. jako audytor lub pełnomocnik kierownictwa ds. jakości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *