Dobiega końca Światowy Kongres Kopernikański

Piątek jest ostatnim dniem krakowskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Kontynuowane będą dyskusje na temat filozofii i ekonomii z udziałem ekspertów z Polski i zagranicy.

W programie ostatniego dnia kongresu znalazły się: wykład “The Anthropic Principle” (Zasada antropiczna), dyskusje “Is the Universe Fine-Tuned for Life?” (Czy wszechświat jest dostrojony do życia), “Prognozowanie makroekonomiczne. Teoria i praktyka”, “Rewolucja cyfrowa i jej konsekwencje dla sfer finansowej i realnej gospodarki”, “The Rational Universe” (Racjonalny wszechświat). W ostatnim panel dyskusyjny “The Human Universe” (Ludzki wszechświat) udział wezmą ks. prof. Michał Heller i prof. Claude Diebolt z Uniwersytetu w Strasburgu.

Miejscem spotkań jest Auditorium Maximum UJ. Ich przebieg można śledzić w internecie.

Światowy Kongres Kopernikański złożony jest z kilku części. Inauguracja odbyła się w lutym w Toruniu. W dniach 24-26 maja miejscem obrad jest Kraków. Spotkania kontynuowane będą w Olsztynie w dniach 21-24 czerwca i Toruniu – 12-15 września.

Organizatorami kongresu są Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Celem wydarzenia jest przedstawienie stanu badań nad życiem i działalnością Mikołaja Kopernika oraz jego wpływu na rozwój nauki, kultury i sztuki.

W 2023 r. przypada 550. rocznica urodzin słynnego astronoma oraz 480. rocznica jego śmierci. Senat ustanowił ten rok Rokiem Kopernika.(PAP)

Beata Kołodziej

bko/ mhr/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *