Historia przedsięwzięcia

W celu określenia swojej aktualnej pozycji i punktu startu, dobrze jest odwołać się do pewnych zaszłości historycznych. Będzie to również świadczyło o tym, że firma której biznesplan dotyczy, nie jest czymś co zostało wymyślone wczoraj, nie poparte żadnym rozeznaniem, ani refleksją.

W przypadku nowo powstałych firm można opisać w jaki sposób i w jakich okolicznościach powstał pomysł na taką, a nie inną firmę. Jakie obserwacje skłoniły Cię, żeby ją założyć, dlaczego myślisz, że będzie opłacalna. Być może były już podejmowane jakieś nieśmiałe próby, aby taki biznes założyć. Tutaj należy o tym wspomnieć.

Jeśli sporządzasz biznesplan przedsiębiorstwa, które istnieje już kilka lat, powinieneś/aś podać datę i formę założenia przedsiębiorstwa, jakie osiągało wyniki finansowe, scharakteryzować jego główne osiągnięcia, przedstawić aktualny status prawny.

Historia firmy, jej wielkość, marka może stanowić rodzaj gwarancji dla inwestora, że włożone przez niego pieniądze się zwrócą. Jeśli więc Twoja firma ma dokonania, którymi może się pochwalić, to je wykorzystaj i dokładnie opisz w swoim biznesplanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *