Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa

Instytut Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji pt. “Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa”, która odbędzie się 17 października 2016 r. w SGH. Współorganizatorem wydarzenia jest niemiecki Kiel Institute for the World Economy.

Celem konferencji jest ​​wymiana wyników badań, opinii i doświadczeń na temat podnoszenia innowacyjności i międzynarodowej konkurencyjności gospodarek i przedsiębiorstw we współczesnych uwarunkowaniach technologicznych, ekonomicznych oraz instytucjonalnych tych procesów, w toku przemian działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz kształtowania się nowego, zorientowanego strategicznie podejścia do roli państwa w stymulowaniu innowacyjności oraz konkurencyjności.

TEMATYKA
I. Innowacyjność i konkurencyjność w gospodarce światowej
– Zróżnicowanie innowacyjności i międzynarodowej konkurencyjności różnych gospodarek krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Niemiec
– Uwarunkowania, czynniki, mechanizmy, systemy innowacyjności oraz rozwój narodowych systemów innowacji (NIS)
– Jednostki i instytucje zaangażowane w procesy innowacyjne w otwartej gospodarce
– Przepływy i powiązania międzynarodowe a rozwój innowacyjności
– Wsparcie innowacyjności przez instytucje międzynarodowe

​II. Interakcje pomiędzy innowacyjnością i konkurencyjnością międzynarodową w przedsiębiorstwach i poszczególnych gospodarkach
– Działalność innowacyjna i konkurencyjność przedsiębiorstw: procesy, modele, podmioty
– Tworzenie, wdrażanie i transfer wiedzy, technologii, innowacji a konkurencyjność przedsiębiorstw
– Różnorodność, złożoność i przebieg procesów innowacyjnych w różnych grupach przedsiębiorstw
– Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) firm i jej umiędzynarodowienie
– Współpraca naukowo-badawcza przedsiębiorstw i uczelni wyższych
– Otwarte innowacje i inne modele działalności, współpraca, sieci innowacyjnych podmiotów
– Przykłady działalności innowacyjnej zagranicznych firm (KTN) oraz dyfuzji innowacji w goszczącej je gospodarce
– Przykłady działalności innowacyjnej polskich firm – sukcesy i trudności

III. Polityka innowacyjna wobec wyzwań konkurencyjności międzynarodowej
– Rola rynku i państwa w stymulowaniu innowacyjności w gospodarce
– Państwo przedsiębiorcze oraz jego zadania w dziedzinie podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
– Tendencje zmian i różnorodność polityki innowacyjnej w wybranych krajach: strategie, instrumenty, rezultaty działań państwa
– Polityka innowacyjna Unii Europejskiej: metody, programy, instrumenty
– Polityka innowacyjna w Polsce wobec wyzwań globalnej konkurencji
– Przykłady polityki innowacyjnej w wybranych gałęziach przemysłu i usług

IV. w razie przyjęcia referatów wykraczających poza powyżej opisane obszary – utworzony zostanie IV panel

Więcej: kolegia.sgh.waw.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *