Jak napisać biznesplan i założyć firmę?

Wielu ludzi decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej, by odpowiedzialnie dzielić zyski i straty oraz nie narażać się szefostwu, gdy akurat mamy słabszy dzień. Aby prowadzić samodzielnie firmę najpierw należy zarejestrować ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Oczywiście, krokiem poprzedzającym rejestrację będzie ułożenie biznesplanu – skrupulatne określenie tego, w jaki sposób będziemy prowadzić swój własny interes.

Skonstruowanie biznesplanu jest czynnością bardzo skomplikowaną i zajmuje również wiele czasu. Analiza wszystkich składowych potrzebnych do stworzenia biznesplanu musi być dokładna – choć wiele tam przypuszczeń, jednocześnie musi być dużo faktów popartych odpowiednimi załącznikami. Projekt firmy musi być wiarygodny, aby działalność została pozytywnie rozpatrzona i nie było w nim żadnych nieścisłości. Najlepiej jest wykonywać biznesplan krok po kroku, można wtedy uniknąć pomyłek i chaosu w nim.

Oto kilka kroków do utworzenia swojej wymarzonej firmy, czyli…

Jak napisać biznesplan – krok po kroku

Krok pierwszy: Opis przedsiębiorstwa
Jak przystało na punkt pierwszy w programie, musi być on profesjonalny i zachęcać do przeczytania kolejnych. W tym punkcie należy zamieścić pełną nazwę firmy oraz dokładną jej lokalizację. Dodatkowo należy uwzględnić metraż lokalu, pamiętając o wyznaczeniu miejsc socjalnych oraz odpowiedniej ergonomii pracy. Określić należy także, jakie usługi będą wykonywane w ramach działalności gospodarczej. Z pomocą przyjść nam może katalog kodów prowadzony przez CEIDG, gdzie zlokalizowane są wszystkie kategorie działalności, skąd odpowiednie kody umieszczamy w swoim projekcie. Dodać należy także uzasadnienie, jakie usługi i dlaczego będą wykonywane.

Krok drugi: Analiza rynku
Pierwszym pytaniem, na które należy sobie odpowiedzieć w tym punkcie jest to, jakie zapotrzebowanie jest na rynku. Porównanie to musi być związane stricte z naszą działalnością, by sprawdzić czy uzasadnionym jest jej powstanie. Drugim etapem jest zabawienie się w wywiad śledczy, czyli analizowanie konkurencyjnych zakładów. Jeśli nie ma podobnej firmy na rynku, działa to in plus dla Ciebie, jeśli jednak istnieje wiele firm, należy wybrać dwie najbardziej konkurencyjne. Należy skupić się na usługach świadczonych przez konkurencję, ale także na: doświadczeniu na rynku usług, lokalizacji czy cenach oferowanych przez dany zakład. Następnie należy określić do kogo kierowane są nasze usługi, np. ludzie młodzi- starsi, chorzy-zdrowi, czy kierowane do poszczególnych grup społecznych. Ostatnim etapem w analizie rynku jest samoświadomość w patrzeniu na swoją działalność, czyli analiza SWOT. Potencjalny przedsiębiorca określa mocne i słabe strony firmy, a także szanse i zagrożenia w jej funkcjonowaniu.

Krok trzeci: Usługi i ich cennik
Punkt ten w całości poświęcony jest cennikowi, który będzie towarzyszyć nam przez cały okres funkcjonowania przedsiębiorstwa. Tutaj należy umieścić wszystkie usługi, które chcemy wykonywać w ramach danej działalności i cenę, którą klient będzie musiał zapłacić. Jeśli firma opiera się na dojeżdżaniu do klienta, to cenę za dojazd do domu również należy umieścić w tym punkcie. Nie należy tutaj podliczać wszystkich kwot, sumowanie przychodów będzie oddzielnym punktem.

Krok czwarty: Plan finansowy
To obszerny punkt w tworzeniu biznesplanu, gdyż zawiera mnóstwo kwot i opłat, które należy ponieść w momencie otwierania firmy. Można go podzielić na kilka mniejszych części, a jako pierwszą informację należy analizować koszty poniesione w związku z działalnością. Tutaj będą się znajdować koszty ewentualnego remontu lokalu, zakupu wyposażenia, wszystkich licencji, koncesji a także wynagrodzenia dla pracowników.

Kolejny punkt to zestawienie całkowitych kosztów i przychodów w skali miesięcznej i rocznej. Aby dokładnie obliczyć kwotę kosztów miesięcznych należy dodać: koszty ubezpieczeń (koniecznie społeczne i chorobowe), wynagrodzenia dla pracowników, koszty wynajmu lokalu, koszty remontu, wyposażenia, opłaty comiesięczne związane z eksploatacją, reklamą, kredytem oraz nieprzewidzianymi wydatkami. Sumę, którą uzyskamy należy pomnożyć przez 12 miesięcy i wtedy otrzmamy koszty roczne. Aby prognozować średni przychód należy określić miesięczne wynagrodzenie w najlepszym i najgorszym przypadku i wtedy wyciągnąć z nich średnią arytmetyczną.

Mając powyższe dane można określić zysk lub stratę. Jednak na umieszczenie tej wiadomości w biznesplanie przyjdzie jeszcze czas.
Przechodzimy teraz do punktu kolejnego, czyli określenie źródła finansowania działalności gospodarczej. Istnieje wiele ścieżek, skąd firma może uzyskiwać pieniądze. W zależności od tego, czy firma zaciąga kredyt, posiada wkład własny lub otrzymuje wpłaty z darowizn, wszystko to należy umieścić w tym punkcie.

Ostatni podpunkt będzie najważniejszy, tutaj waży się dalsze prosperowanie firmy. Czy osiągnie zysk, kiedy nastąpi zwrot kosztów lub wkładu własnego. Do tego przyda się miesięczne zestawienie kosztów, a także przychodów. Wykonując odpowiednie obliczenia, można przewidzieć w którym miesiącu firma osiągnie pierwszy zysk.

Krok piąty: Plan organizacyjny
Wbrew pozorom to bardzo ważny punkt, ponieważ określenie obowiązków pracowników może zaoszczędzić chaosu w późniejszym prosperowaniu firmy. Zgrany team jest receptą na sukces. Należy umieścić tutaj wszystkich pracowników, którzy będą wykonywać pracę, a także usługi na rzecz firmy. Nie tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę będą umieszczone w tym punkcie, ale także osoby zatrudniane sezonowo czy na umowę-zlecenie, o dzieło.

Krok szósty: Plan marketingowy
Marketing jest ważny w życiu firmy, ponieważ do niej zalicza się dźwignia handlu- czyli reklama oraz wszelkie promocje, które chcemy wprowadzić dla naszych klientów. Na początku jednak należy skupić się na tym, co będzie [i]odróżniało[/i]nasze usługi na rynku. Należy znaleźć odpowiedni środek, który przyciągnie naszych klientów. Aby to osiągnąć bardzo ważnym będzie kolejny punkt- dystrybucja i promocja. Bardzo ważne w funkcjonowaniu naszej firmy, jak dobrze sprzedawać swoje usługi? Na to pytanie należy się zastanowić w momencie podejmowania działalności. Ulotki, banery, strona internetowa czy może funpage na popularnym portalu gromadzącym większość społeczności? Na to pytanie koniecznie będziemy musieli opowiedzieć skrupulatnie w następnym punkcie – reklama firmy. Tutaj właśnie należy określić w jaki sposób i w jakim miejscu będziemy się reklamować. W gazecie, telewizji, radiu a może Internecie? Wybór należy TYLKO do Ciebie!

Na koniec pozostaje mi życzyć szczęścia w dążeniu do marzeń o własnym interesie oraz zarobieniu pierwszego miliona w sposób jak najbardziej legalny! Chociaż pogłoski mówią, iż pierwszy milion należy ukraść. 🙂

/AN/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *