Jak uzyskać certyfikat systemu zarządzania jakością?

System zarządzania jakością wg ISO 9001 to najchętniej wdrażana norma w firmach, instytucjach państwowych, a nawet organizacjach pożytku publicznego. Jest to system odpowiedni dla każdej organizacji niezależnie od jej wielkości czy branży.

Dzięki wdrożeniu jej założeń zarządzanie staje się przejrzyste i łatwe, a procesy zyskują na efektywności. Implementacja założeń normy ISO 9001 to także poprawa wyników finansowych oraz podniesienie prestiżu organizacji. Wszystkich korzyści z wdrożenia tego systemu wręcz nie sposób wymienić. Jeśli Twoja firma jeszcze nie działa zgodnie z normą ISO 9001 to poniżej znajdziesz praktyczną instrukcję, jak przejść przez proces certyfikacji.

Zapoznaj się z normą ISO 9001

Znajomość zasad systemu to podstawa, jeśli chcemy skutecznie wprowadzić jego założenia. Warto jest więc wziąć udział w szkoleniu na temat tej normy.

Wprowadź zmiany organizacyjne, aby dostosować działania firmy do wymogów normy

Jeśli po raz pierwszy firma będzie starać się o certyfikat SZJ, to konieczne będzie dopasowanie procesów do zasad ISO 9001. Po zakończeniu wszelkich niezbędnych działań, warto upewnić się, że system działa dobrze. Można to zrobić „na własną rękę” lub skorzystać z usługi audytu wstępnego przeprowadzanego przez jednostkę certyfikacyjną.

Audyt certyfikacyjny

Kontakt z jednostką certyfikacyjną należy do obowiązków pełnomocnika do spraw jakości. (http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/jakosc-szkolenia/iso-9001-pelnomocnik-ds-jakoscia/) Po wspólnych ustaleniach zostanie przygotowany dokładny plan audytu certyfikacyjnego. Po przeprowadzeniu przez audytorów zewnętrznych kontroli konieczne będzie zapoznanie się z raportem i wdrożenie ewentualnych działań naprawczych w obszarach, gdzie znaleziono niezgodności. Kiedy wszystkie nieprawidłowości zostaną naprawione organizacja otrzyma certyfikat.

Audyty sprawdzające

W ciągu 12 miesięcy od otrzymania certyfikatu, przedstawiciel jednostki certyfikującej ponownie skontaktuje się z pełnomocnikiem do spraw jakości, aby przeprowadzić audyt sprawdzający. Kolejna taka kontrola odbywa się w przeciągu kolejnego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *