Już rok działa Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Już 53 mln zł sięgnęły projekty pozyskane dla Politechniki Warszawskiej przez Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW. Mija właśnie pierwszy rok działalności placówki.

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW) jest ośrodkiem wspierającym transfer technologii i zarządzanie innowacjami oraz prowadzącym innowacyjne projekty badawcze w tych dziedzinach.

W pierwszym roku działalności Centrum wartość projektów pozyskanych dla uczelni przez Dział Wsparcia Projektów CZIiTT PW sięgnęła 53 mln zł. 30 mln zł to wartość prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach umów zawartych przez Dział Komercjalizacji i Transferu Technologii. W pierwszym roku działalności Centrum zrealizowało też 29 własnych projektów badawczo-rozwojowych. 7 tys. studentów i doktorantów skorzystało z infrastruktury Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców. Z kolei 40 tys. osób wzięło udział w ponad 700 wydarzeniach, które współorganizatorem było Centrum.

“Przez pierwszy rok działalności stworzyło przestrzeń, w której studenci, naukowcy, przedstawiciele biznesu i administracji realizują wspólne projekty” – informują przedstawiciele uczelni.

Centrum powstało po połączeniu Biura Rozwoju i Projektów Strategicznych PW, zajmującego się strategicznymi projektami PW realizowanymi z funduszy strukturalnych oraz Biura ds. projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”. Budowa Centrum była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków krajowych.

PAP – Nauka w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *