Struktura biznesplanu - nowa firma

Struktura biznesplanu – nowa firma

Biznesplan sporządzany dla nowo zakładanej firmy różni się od biznesplanu, który został napisany dla firmy już istniejącej. Można w nim zawrzeć następujące informacje: Streszczenie – cel i prze...
Typowy układ biznesplanu

Typowy układ biznesplanu

Była już o tym mowa, że każdy biznesplan jest inny i niekoniecznie musi zawierać takie same elementy. Wskazać można jednak pewien ogólny wzór według którego jest tworzona większość biznesplanów. Nie ...
Atrakcyjna forma biznesplanu

Atrakcyjna forma biznesplanu

Nie jest tajemnicą, że strona wizualna takiego dokumentu jakim jest biznesplan jest bardzo ważna. Nie każdy się do tego przyznaje, ale każdy zwraca uwagę na wygląd. Porządnie prezentujący się biznesp...