Biznesplan - definicja

Biznesplan – definicja

Biznesplan jest mówiąc najprościej narzędziem, które pomaga przedstawić oraz wyjaśnić cele i strategię firmy. Służy do planowania. Słowo „biznesplan” zostało po raz pierwszy użyte w Stanach Zjednoczo...