Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą znów walczyć o 750 mln zł na B+R

750 mln zł przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na nową edycję konkursu dla MŚP – tzw. „szybką ścieżkę”. Decyzja o dofinansowanie wydawana jest średnio w ciągu 60 dni od złożenia wniosku. Nabór wniosków do konkursu ruszył w poniedziałek.

W ramach “szybkiej ścieżki” środki mogą zyskać mikro- małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą prowadzić prace badawczo-rozwojowe. Wyniki tych prac powinny przełożyć się na wdrożenia. Dofinansowanie może sięgać nawet 80 proc. Tematyka prac musi wpisywać się w jedną z tzw. “Krajowych inteligentnych specjalizacji”. Budżet drugiej edycji konkursu wynosi 750 mln zł.

“Mamy wielu wybitnych przedsiębiorców i badaczy. Ludzi, którzy potrafią zbudować pomost między biznesem a nauką. Ale tego typu firmy, tego typu działania wymagają wsparcia od państwa. Uważam, że projekt +szybka ścieżka+, którego nową edycję dziś z NCBR inaugurujemy, to sposób na to, by jak najsensowniej wykorzystać fundusze unijne, które na pewno będą jednym z kół zamachowych rozwoju polskiej gospodarki” – powiedział w poniedziałek minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

“Szybka ścieżka” jest finansowana z unijnego programu Inteligentny Rozwój.

“Kładziemy nacisk na wdrożenie wyników prac B+R do praktyki gospodarczej. Dlatego wnioski są oceniane przez niezależnych ekspertów biznesowych i naukowych, którzy mają za zadanie zweryfikować, czy projekt jest innowacyjny, i w jaki sposób odpowiada na zapotrzebowanie rynku” – wskazał zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Jerzy Kątcki.

Nowy nabór wniosków dla sektora MŚP rozpocznie się 4 kwietnia i potrwa do 29 lipca 2016 r. Niezależnie od tego, kiedy złoży się wniosek, czas wydania decyzji o dofinansowaniu powinien trwać blisko 60 dni. Poza tym w “szybkiej ścieżce” NCBR formalności zostały zredukowane do minimum, a procedura składania wniosków jest intuicyjna. W dodatku cały wniosek można wypełnić i złożyć drogą elektroniczną.

W pierwszej edycji konkursu budżet wyniósł również 750 mln zł. Przedsiębiorcy złożyli prawie 2 tysiące projektów o wartości siedmiokrotnie przekraczającej założony budżet programu. Jak podsumowuje NCBR, dofinansowanie otrzymuje średnio 14 proc. wniosków.

“Zasady konkursu są klarowne, a ocena wniosków jest szybka. Jesteśmy teraz na etapie rozwijania systemu, który pozwoli nam skomercjalizować technologię, która jest innowacyjna na skalę światową” – powiedziała o konkursie NCBR Olga Malinkiewicz. Współtworzona przez nią firma SAULE Technologies dostała dofinansowanie w poprzedniej edycji programu. Firma pracuje nad ogniwami fotowoltaicznymi, które mogą być nadrukowywane nawet na cienkiej folii. Malinkiewicz zaznaczyła, że dzięki środkom z konkursu jej firmie m.in. udaje nam się ściągnąć do Polski z zagranicy naukowców światowej klasy.

Wśród laureatów konkursu jest również firma CTAdventure. Dzięki wsparciu z “szybkiej ścieżki” razem z wybranymi uczelniami przedsiębiorstwo ma stworzyć narzędzie umożliwiające lekarzom szybką, wydajną oraz rzetelną analizę nagrań pochodzących z badań endoskopowych za pomocą autorskich algorytmów przetwarzania obrazów.

A na przykład firma Platige Image dzięki środkom z konkursu opracowuje system, za pomocą którego możliwe będzie generowanie interaktywnej cyfrowej scenografii w czasie rzeczywistym. Można go będzie wykorzystywać podczas musicali, spektakli teatralnych i innych wydarzeń realizowanych na żywo.

“Chcemy zbudować pomost nad doliną śmierci, która dziś oddziela badania od wdrożeń” – stwierdził Jarosław Gowin i dodał, że działania NCBR “znakomicie wpisują się w priorytety planu Morawieckiego, planu odpowiedzialnego rozwoju polskiej gospodarki”.

Nowy nabór wniosków dla MŚP rozpoczyna się 4 kwietnia i potrwa do 29 lipca 2016 r. Duże firmy mogą się starać o dofinansowanie projektów od 1 czerwca do 11 lipca br. Natomiast termin składania aplikacji o środki dla regionów słabiej rozwiniętych (tj. wszystkich poza woj. mazowieckim) rozpocznie się w trzecim kwartale tego roku.

PAP – Nauka w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *