NCBR ogłosił nowy konkurs na uczelniane centra dostępności

O środki na utworzenie i wsparcie funkcjonowania centrum wiedzy o dostępności mogą ubiegać się uczelnie w ramach nowego konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Do rozdysponowania jest 30 mln z Funduszy Europejskich – poinformowało w poniedziałek NCBR.

Konkurs „Centrum wiedzy o dostępności” NCBR realizowany jest w ramach rządowego Programu Dostępność Plus. Stawia on sobie za cel zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Program ten przewiduje m.in. tworzenie centrów wiedzy projektowania uniwersalnego, które mają służyć podniesieniu kompetencji przedsiębiorców, producentów urządzeń i produktów w zakresie dostępności.

Jak informuje NCBR, uczelnie mogą się w nim ubiegać o środki na projekty, które obejmują utworzenie i wsparcie funkcjonowania centrum wiedzy o dostępności jako jednostki wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym. Nabór wniosków rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa do 20 października br. Agencja podkreśla, że istota projektowania uniwersalnego polega na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu poprzez przyjazne tworzenie produktów, usług czy elementów otoczenia, tak aby mogli z nich korzystać możliwie wszyscy.

“Zachęcamy do projektowania usług, produktów, urządzeń i przedmiotów przyjaznych ludziom starszym i z niepełnosprawnościami. Zapraszamy przedsiębiorców do włączenia się w tworzenie dostępnego otoczenia” – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak cytowana w komunikacie przesłanym PAP. I dodaje: “Dlatego dodatkowe środki z Funduszy Europejskich kierujemy do uczelni wyższych. Niektóre z nich realizują już programy nauczania z wykorzystaniem projektowania uniwersalnego. A nowe centra wiedzy o dostępności, które powstaną w wybranych szkołach wyższych, będą służyć pomocą w tworzeniu i projektowaniu dostępnych produktów czy usług i upowszechnianiu standardów dostępnościowych”.

NCBR informuje, że wnioski w konkursie mogą składać uczelnie, które chcą w swoich strukturach powołać centrum wiedzy o dostępności, wyspecjalizowane w jednym, wybranym przez siebie obszarze tematycznym. Wskazano pięć takich branż, istotnych dla codziennego funkcjonowania osób o szczególnych potrzebach: architektura i budownictwo, cyfryzacja i komunikacja, transport i mobilność, design i przedmioty codziennego użytku i zdrowie.

“Partnerstwo międzyuczelniane wzmocni potencjał centrów wiedzy o dostępności, wniesie bowiem interdyscyplinarne podejście do projektowania uniwersalnego w danym obszarze. Jestem przekonany, że nasi naukowcy podejmą to wyzwanie. Dzieląc się swoją wiedzą np. z przedsiębiorcami i specjalistami, przyczynią się do ułatwienia życia osób o szczególnych potrzebach” – wyjaśnia minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek cytowany w przesłanym PAP przez NCBR komunikacie.

O środki mogą ubiegać się uczelnie publiczne i niepubliczne, które są wiodące we wdrażaniu idei dostępności. Wnioskodawca od co najmniej trzech lat musi posiadać biuro ds. osób z niepełnosprawnościami lub inną jednostkę ds. dostępności. Uczelnia ma też obowiązek wykazać, że w działania centrum zostanie zaangażowana kadra mająca doświadczenie na gruncie zawodowym we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami lub organizacjami, które działają na ich rzecz. Od aplikujących wymagane jest też realizowanie elementów projektowania uniwersalnego na przynajmniej jednym kierunku spośród obszarów objętych zakresem konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie „Centrum wiedzy o dostępności” znajdują się na stronie internetowej NCBR: https://www.ncbr.gov.pl/centrum-wiedzy-o-dostepnosci

PAP – Nauka w Polsce

szz/ ekr/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *