NCBR ogłosiło 14. edycję programu LIDER dla młodych naukowców z budżetem 80 mln zł

80 mln zł przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na dofinansowanie projektów młodych naukowców, wyłonionych w ramach programu LIDER – poinformowało w poniedziałek centrum.

W programie LIDER NCBR przyznaje środki młodym naukowcom na stworzenie i prowadzenie własnych zespołów badawczych. Wyniki prac stworzonych zespołów powinny mieć zastosowanie praktyczne i posiadać potencjał wdrożeniowy, a także takie, które wspierają rozwój kadry naukowej w zakresie kompetencji naukowych oraz zarządczych. Jednak nie ma ograniczeń związanych z dziedziną nauki. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln zł.

“Program LIDER, który od 2009 roku prowadzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, przyznaje środki młodym naukowcom z różnych dziedzin na stworzenie i prowadzenie własnego zespołu badawczego, skupionego wokół konkretnego projektu. W ten sposób nowe pokolenie polskiej nauki rozwija nie tylko kompetencje naukowe, ale także zarządcze. Efekty realizacji programu pokazują, że LIDER cieszy się renomą i jest cennym wkładem systemu finansowania badań w naszym kraju. Program od wielu lat tworzy silne podstawy do wzmacniania konkurencyjności polskiej nauki w skali europejskiej i światowej. Wpisuje się też w globalny trend tworzenia nowatorskich, ukierunkowanych instrumentów finansowania badań prowadzonych przez młodych adeptów nauki” – powiedział cytowany w komunikacie przesłanym PAP minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Z kolei minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zaakcentował, że wyróżnienie to dla laureatów to nie tylko sposób na dążenie do doskonałości naukowej, rozwoju kariery, ale także możliwość zbudowania całego zespołu wokół własnego konceptu badań.

“Planowanie i zarządzanie projektami naukowymi, komercjalizacja wyników to ogromna odpowiedzialność i szansa zawodowa. Potwierdzają to sukcesy zwycięzców poprzednich edycji konkursu. Jestem pewien, że nagradzani laureaci także tę szansę z powodzeniem wykorzystają” – dodał minister.

NCBR podało, że w tym roku w programie nastąpiła zmiana w wysokości przyznawanych środków. Doktoranci, nauczyciele akademiccy bądź osoby ze stopniem doktora lub doktora habilitowanego, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, mogą aplikować o środki w wysokości maksymalnie 1,8 mln zł – a nie jak w latach ubiegłych o 1,5 mln zł. W odniesieniu do członków zespołu badawczego, tj. personelu B+R oraz osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu jako podstawowy personel techniczny lub personel pomocniczy, nie obowiązuje kryterium wiekowe. Czas realizacji projektu to minimum 12, a maksymalnie 36 miesięcy.

W bieżącej edycji programu centrum zdecydowało również o podwyższeniu wynagrodzenia na stanowisku kierownika projektu do maksymalnie 10 000 zł brutto miesięcznie.

LIDER cieszy się zainteresowaniem naukowców. “Jak bardzo potrzebne jest to działanie, pokazuje fakt, że od kilku lat systematycznie zwiększa się liczba badaczek i badaczy aplikujących do programu. W 12. edycji było to aż 299 wniosków. To ogromnie cieszy i oznacza, że w nauce jest coraz więcej osób, które mają odwagę przekraczania granic tego, co poznane, odpowiadania na wyzwania i wyznaczania kolejnych kamieni milowych na drodze do przełomowych rozwiązań – podkreślił dr Paweł Kuch, p.o. dyrektora NCBR.

W wyniku dwunastu konkursów LIDER ponad 496 młodych naukowców otrzymało kwotę 593 mln zł. Średnia wartość grantu wynosiła 1,2 mln zł.

Budżet 14. konkursu w programie LIDER to 80 mln zł. Nabór będzie trwał od 17 lutego do 8 maja 2023 r. (do godziny 16:15). Wnioski będzie można składać w wersji elektronicznej przez stronę NCBR.

Autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ mhr/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *