NCN uruchomi szybką ścieżkę dostępu do funduszy na badania nad COVID-19

Wkrótce uruchomimy szybką ścieżkę dostępu do funduszy na badania nad COVID-19 – poinformowało Narodowe Centrum Nauki (NCN). Konkurs skierowany będzie do badaczy, którzy mogą poszerzyć wiedzę o sposobach diagnozy COVID-19, leczenia, zapobiegania oraz o psychologicznych i społecznych skutkach pandemii.

“W obliczu pandemii COVID-19 potrzebny jest wzmożony, wspólny wysiłek naukowców na rzecz zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, udoskonalenia testów diagnostycznych, znalezienia leków i zapobiegania skutkom pandemii. Realizując misję zapisaną w ustawie o NCN, wkrótce uruchomimy szybką ścieżkę dostępu do funduszy na badania nad COVID-19” – poinformowało Narodowe Centrum Nauki w komunikacie na stronie internetowej.

Z udostępnionych tam informacji wynika, że budżet konkursu to 10 mln zł. Konkurs ogłoszony będzie 30 marca, a wnioski przyjmowane do 14 kwietnia br. Rozstrzygnięcie ma nastąpić w pierwszej połowie maja.

NCN fundusze chce przeznaczyć przede wszystkim na badania podstawowe związane z patofizjologią choroby, w tym takie, które mogą przyczynić się do podjęcia prac nad przyszłymi strategiami terapeutycznymi lub metodami diagnostycznymi COVID-19. Finansowanie mogą uzyskać także badania nad mechanizmami zakażania, w tym sposobami ochrony pracowników służby zdrowia oraz badania nad psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii i sposobami ich ograniczania (w tym polityką zdrowotną i organizacją opieki medycznej, etyką badań i opieki nad chorymi, społecznymi zachowaniami w pandemii). Wyniki prac muszą być udostępniane powszechnie zaraz po ich uzyskaniu.

“Konkurs skierowany będzie do naukowców mających udokumentowane osiągnięcia naukowe w tych obszarach. W projektach wymagających interdyscyplinarnego podejścia mogą również uczestniczyć, w ramach współpracy i prac zleconych, inni badacze mający potrzebne doświadczenie i infrastrukturę badawczą” – informuje NCN.

Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację badań będą mogły wystąpić: uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, centra Polskiej Akademii Nauk oraz inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. Okres realizacji badań może wynosić co najwyżej 18 miesięcy.

Więcej informacji na temat konkursu jest dostępnych na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/ (PAP)

ekr/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *