Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka

Exante TC zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka, która odbędzie się 8 październik 2016 r. w Warszawie.

Idea konferencji sprowadza się do dyskusji i prezentacji osiągnięć w zakresie nowoczesnego zarządzania organizacją z punktu widzenia teorii i praktyki. Wydarzenie ukierunkowane jest na popularyzację wiedzy i wymianę informacji dotyczących współpracy przedsiębiorstw, łączenia potencjałów, profesjonalizacji usług, ustawicznego doskonalenia kompetencji kierowniczych i pracowniczych, praktycznego zastosowania nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania.

Do udziału w konferencji zaproszeni są studenci, doktoranci, habilitanci, przedstawiciele środowisk naukowych, akademickich, reprezentanci praktyki gospodarczej oraz środowiska biznesu.

Harmonogram konferencji tworzą trzy sesje tematyczne. Zakres tematyczny:

 • Benchmarking
 • Budowanie relacji interpersonalnych w organizacjach
 • Controlling
 • Customer Relationship Management
 • Enterprise Resource Planning
 • Finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej
 • Fuzje
 • Innowacje
 • Kryzys w organizacji
 • Lean management
 • Ocena wyników działalności gospodarczej
 • Profesjonalizacja usług
 • Przedsiębiorstwo wirtualne
 • Rozwój, doskonalenie personelu Samodoskonalenie
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Time Based Management
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Zarządzanie marką
 • Zarządzanie marketingowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zmiana w przedsiębiorstwie

Zobacz
Ogłoszenie o konferencji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *