PARP: ok 1,2 mld zł dotacji dla firm m.in. na transformację cyfrową i rozwój potencjału badawczego

Na transformację cyfrową czy rozwój potencjału badawczego firmy mogą pozyskać ponad 1,2 mld zł dotacji z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 – przekazała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jak wynika z wtorkowego komunikatu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Poinformowano, że FENG łącznie “oferuje budżet ok. 8 mld euro na dotacje dla firm i podmiotów wspierających przedsiębiorców”. Program ma przyczyniać się m.in. do transformacji przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonej i cyfrowej przyszłości czy wzmacniania potencjału badawczego i innowacyjnego – przekazano. Obecnie w ramach programu ogłoszone są cztery konkursy.

Zgodnie z komunikatem PARP, konkurs “Startup Booster Poland – SMART UP” ma na celu wspieranie startupów poprzez programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym. Dofinansowanie z konkursu jest dostępne dla podmiotów działających na rzecz innowacyjności, które prowadzą działalność na terytorium Polski. “Podmioty te muszą zobowiązać się do realizacji programu akceleracyjnego zgodnie z określonymi terminami i warunkami przedstawionymi we wniosku” – zaznaczono.

W ramach “Startup Booster Poland – SMART UP” – stwierdzono – możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości maksymalnie 18 mln zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 91 mln zł, a nabór wniosków trwa do 22 sierpnia br.

Celem drugiego konkursu w ramach FENG “Rozwój oferty klastrów dla firm” – przekazała PARP – jest wzmocnienie potencjału oraz profesjonalizacja działalności koordynatorów klastrów, “zwłaszcza poprzez rozwój innowacyjnej oferty usługowej w zakresie B+R+I na rzecz członków klastra”. Dofinansowanie jest dostępne dla koordynatorów krajowych klastrów kluczowych oraz koordynatorów ponadregionalnych klastrów wzrostowych, a pozyskane środki mogą zostać wykorzystane m.in. na rozwój infrastruktury badawczej czy podnoszenie potencjału kadrowego.

“Wsparcie finansowe może wynosić nawet do 85 proc. wartości wydatku, zależnie od rodzaju projektu i potrzeb koordynatora klastra. Całkowita pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze wynosi 66 mln zł” – poinformowano. Jak dodano, nabór wniosków trwa do 30 sierpnia br.

Program “Ścieżki SMART 2 nabór 2023” – zgodnie z PARP – koncentruje się na wspieraniu przedsiębiorstw wdrażających innowacje produktowe lub procesowe, a także prowadzących cyfryzację i transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju. Wsparcie może być udzielone na realizację projektów obejmujących: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożenie wyników prac B+R, rozbudowę infrastruktury badawczej, transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa, a także internacjonalizację przedsiębiorstwa oraz podnoszenie kompetencji kadry.

Jak podkreślono, budżet konkursu wynosi 890 mln zł, a nabór wniosków trwa do 30 października br.

Cele działań w ramach konkursu “Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność” mają być związane z zaspokajaniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, “eliminując bariery i umożliwiając im pełny dostęp do różnych sfer życia” – przekazała PARP. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce.

Budżet konkursu wynosi 222 mln zł, a planowany termin zakończenia składania wniosków to 30 października br. – podano.

Jak poinformowano, PARP, chcąc rozwijać nowoczesną gospodarkę przy pomocny FENG, musiała przedstawić plan ewaluacji programu oraz uzyskać jego akceptację przez Komisję Europejską. Zaznaczono, że zgoda została wydana 6 czerwca, dzięki temu “łatwo mierzalny będzie wpływ pomocy na rynek i konkurencję, zarówno z perspektywy mikro-, jak i makroekonomicznej”.

Zaplanowane przez PARP badania ewaluacyjne mają skoncentrować się na “analizie efektywności i skuteczności pomocy finansowej oraz jej zgodności z założeniami programu”.

“Ważnym punktem będzie też weryfikacja czy udzielana pomoc odpowiada na rzeczywiste potrzeby rynku i czy jest odpowiednio dostosowana do wielkości i charakteru przedsiębiorstw. Analiza obejmie aspekty ekonomiczne i konkurencyjność, aby osiągnąć jak najbardziej precyzyjne rezultaty” – podsumowano. (PAP)

ra/ amac/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *