Plan marketingowy salonu kosmetycznego “Agata”

Zastanawiasz się w jaki sposób napisać plan marketingowy? Jest to jedno z narzędzi używanych do sprawnego zarządzania firmą. Znajdziesz w tym miejscu plan marketingowy przygotowany dla salonu kosmetycznego „Agata”.

Jak wygląda proces powstawania planu marketingowego i struktura dokumentu, możesz sprawdzić w artykule Jak napisać plan marketingowy? Poniższy przykład planu marketingowego powstał według wytycznych tam zawartych. Przeczytaj przykład planu marketingowego salonu kosmetycznego „Agata”.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu planu marketingowego dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Plan marketingowy salonu kosmetycznego „Agata”

Okładka

Plan marketingowy salonu kosmetycznego "Agata"

Spis treści


Streszczenie
1. Analiza sytuacji
   1.1. Analiza rynku
   1.2. Analiza otoczenia dalszego
   1.3. Rynki strategiczne
   1.4. Analiza SWOT
   1.5. Analiza konkurencji
2. Misja i cele marketingowe
   2.1. Misja firmy
   2.2. Cele marketingowe
3. Strategie marketingowe
   3.1. Założenia
   3.2. Prognoza sprzedaży
   3.3. Produkt
   3.4. Cena
   3.5. Promocja
   3.6. Dystrybucja
4. Harmonogram
5. Budżet oraz rachunek zysków i strat
6. Kontrola wdrożenia
Bibliografia
Spis tabel

Streszczenie


Niniejszy plan marketingowy został przygotowany na potrzeby salonu kosmetyki i kosmetologii “Agata”. Zawiera analizę dotychczasowej działalności firmy oraz pokazuje sposób przejścia do dalszego etapu rozwoju. Wartość rynku kosmetycznego w Polsce rosła przed pandemią o 2% rocznie. Branża jest jedną z sił napędowych polskiej gospodarki, w której znajduje zatrudnienie wielu ludzi. Według prognoz popyt na usługi kosmetyczne będzie się zwiększał w nadchodzących latach.

W chwili obecnej salon kosmetyczny “Agata” osiągnął już granice możliwości w przypadku usług manicure, pedicure, depilacji oraz masażu. W ciągu ostatnich lat największy wzrost sprzedaży został odnotowany dzięki specjalistycznym zabiegom pielęgnacyjnym (mikrodermabrazja diamentowa, peeling kawitacyjny, peelingi chemiczne). Ponadto chcemy skoncentrować się na wizytach domowych, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów.

Celem wdrożenia zaprezentowanego planu marketingowego jest wzrost sprzedaży o 12% rocznie w perspektywie najbliższych pięciu lat oraz wykorzystanie potencjału tkwiącego w wizytach domowych.

Klauzula poufności: plan zawiera informacje poufne i może być wykorzystany wyłącznie za zgodą Zleceniodawcy do celów w nim określonych.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *