Plan marketingowy

Plan marketingowy wskazuje kierunek, jaki należy obrać, aby sprzedać określony produkt lub usługę. Dobrze jest jeśli zamieścisz taki plan w swoim biznesplanie, ponieważ dzięki temu nie tylko dokonasz wyboru najbardziej skutecznych strategii postępowania, ale także przekonasz osoby, które przeczytają biznesplan do tego, że posiadasz stosowną wiedzę umożliwiającą Ci rozwój firmy.

W planie marketingowym należy uwzględnić misję i wizję firmy, ustalić jakie masz do zrealizowania cele i zadania, przeanalizować obecną sytuację, wybrać rynek docelowy, przedstawić kompozycję marketingową, która jest dostosowana do rynku. Ważną kwestią jest także ustalenie procedur kontrolnych.

Kiedy tworzysz plan marketingowy, bierz pod uwagę potrzeby klientów, skoncentruj się na tym jakie ich problemy rozwiążesz poprzez swój produkt/usługę. Właściwym krokiem będzie odwołanie się do najnowszych badań rynkowych.

Przejrzyj cele sprzedażowe, abyś wiedział/a przy jakiej sprzedaży osiągniesz próg rentowności. Spróbuj oszacować ile czasu Ci to zajmie. Ustal dlaczego klienci będą kupowali Twoje produkty, w jaki sposób i gdzie, jakie potrzeby dzięki nim zaspokoją.

Dobrze jest wiedzieć jacy klienci są dla Twojej firmy ważni, np. czy chcesz budować relacje długookresowe, czy nastawić się na usługi szybkie, jednorazowe. Określ czy klienci traktują Twój towar jako coś krótkotrwałego, czy też dobra, które nabywa się tylko kilka razy w ciągu życia, czy sprzedaż towaru będzie wymagała bezpośredniego kontaktu z klientem czy też nie, jak sprawisz, aby klient był wobec Ciebie lojalny.

Dokonane przez Ciebie wybory będą determinowały to jak przeprowadzisz akcję informacyjną, jak zachęcisz klientów do skorzystania z Twojej oferty, jak uzyskasz zaplanowaną sprzedaż. Najbardziej skuteczne kompozycje marketingowe (marketing-mix) przedstawiają strategię jako cztery elementy: produkt, cena, dystrybucja, promocja.

Pierwszy element odnosi się do produktu lub usługi. Powinny one być spójne z filozofią firmy i sprostać wymaganiom klientów. Stanowią one ofertę firmy. Należy określić m.in. wzór, parametry techniczne, opakowanie itp.

Wysokość ustalonej ceny zależy od ponoszonych przez Ciebie kosztów. Trudno jest przewidzieć rzeczywistą cenę, dlatego być może warto podać jedynie przedział cenowy.

Dystrybucja obejmuje różnego rodzaju czynności ponoszone przez przedsiębiorstwo, aby jego produkt był dostępny dla klientów. Odnosi się do sposobu przemieszczania się produktu – jakie kanały dystrybucji wykorzystano, żeby produkt trafił do klienta docelowego.

Ostatni element to promocja. Dzięki niej klient może zapoznać się z ofertą firmy. Są to czynności, które podejmuje firma, w celu poinformowania klientów o cechach produktu/usługi i przekonania ich do dokonania zakupu. Do jej zadań należy również tworzenie pozytywnego wizerunku firmy i produktu. Promocja bywa nazywana komunikacją marketingową.

Na promocję składa się wiele rodzajów działań, tzn. np. sprzedaż bezpośrednia (bardzo skuteczna jeśli trzeba przekonać klienta do zakupu), reklama (jest to masowy i płatny sposób komunikacji z klientami), marketing szeptany (polega na tym, że w jego efekcie klienci sami informują o Twoim produkcie), promocje (dodatkowe bodźce zwiększające atrakcyjność produktu/usługi dla klienta).

Plan marketingowy powinien współgrać z pozostałymi częściami biznesplanu, wskazywać jak chcesz osiągnąć poszczególne cele marketingowe. Ma on bardzo duże znaczenie dla osiągnięcia przez firmę sukcesu, dlatego opisuje się go dokładnie, nie oszczędzając na to miejsca. Celem jego sporządzenia jest udowodnienie, że strategia i cele marketingowe firmy zostały określone w oparciu o rzetelną analizę sytuacji jaka panuje na rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *