Ponad 72 mln zł na innowacyjne badania od FNP

Ponad 72 mln zł trafi do dwudziestu jeden naukowców, którzy będą prowadzić innowacyjne badania. Środki pochodzące z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój rozdysponowała Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Naukowcy otrzymają środki pochodzące z programów FNP: TEAM i TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility. Dwa pierwsze konkursy rozstrzygnięto po raz trzeci, a TEAM-TECH Core Facility – po raz drugi.

W ramach programu TEAM naukowcy mogą otrzymać granty na przełomowe w skali międzynarodowej badania realizowane w zespołach badawczych. Z kolei program TEAM-TECH umożliwia finansowanie projektów B+R związanych z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym o dużym znaczeniu dla gospodarki. Ostatni z programów – TEAM-TECH Core Facility – oferuje środki na tworzenie lub rozwijanie usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej.

Tym razem laureaci programu TEAM otrzymają dofinansowanie na łączną kwotę w wysokości ponad 48 mln zł. Jak poinformowała FNP, nagrodzeni badacze będą prowadzić swoje projekty we współpracy z łącznie 56 naukowymi partnerami zagranicznymi, 8 polskimi partnerami naukowymi oraz 13 partnerami gospodarczymi z Polski. Pozyskanie środki pozwolą na sfinansowanie ponad 60 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz ponad 50 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych.

W tej edycji konkursów organizowanych w ramach programów TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility siedem wnioskodawców otrzyma dofinansowanie w wysokości 24,5 mln zł. Laureaci będą realizować badania we współpracy z 11 partnerami gospodarczymi z Polski, 4 naukowymi partnerami z zagranicy oraz 4 polskimi partnerami naukowymi. W projektach laureatów zatrudnionych zostanie 35 naukowców. W prowadzenie badań zaangażowanych będzie również ponad 20 stypendystów – studentów i doktorantów.

FNP przyznała finansowanie w ramach trzech programów na trzy lata, z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata.

Laureatów wyłoniono w czasie trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

Programy TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility są prowadzone przez FNP ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020.

Jednym z laureatów programu TEAM jest dr hab. Dariusz Plewczyński z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem jego badań jest poznanie relacji pomiędzy strukturą trójwymiarową genomu a występowaniem i charakterem zmian sekwencji jednowymiarowej ludzkiej nici DNA. Na ten cel naukowiec otrzymał blisko 3,5 mln zł. Aby było to możliwe powstanie algorytmu komputerowego, który w przyszłości – w ramach procedur medycyny spersonalizowanej – będzie mógł być powszechnie wykorzystywany w gabinetach diagnostycznych.

“Jesteśmy przekonani, że dalsze badania przyczynią się do zaproponowania nowatorskich terapii i leków, które będą zmieniały strukturę trójwymiarową genomu ludzkiego – przeprowadzając komórkę ze stanu chorego do stanu zdrowego. Taki mechanistyczny trójwymiarowy model tworzony w oparciu o indywidualną sekwencję genomiczną pacjenta może stanowić unikalny wkład projektu w medycynę precyzyjną” – dodaje laureat.

W gronie laureatów trzeciego konkursu w programie TEAM znaleźli się także: prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, prof. Tomasz Bulik z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Wiesław I. Gruszecki z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. Daniel Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, prof. Jonathan Heddle z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. Piotr Kaszyński z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, prof. Wojciech Knap z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie, prof. Michał Leszczyński z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie, prof. Wojciech Macyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. Daniel Mege z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie, dr hab. Justyna Olko z Wydziału “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Dorota Anna Pawlak z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Szymon Świeżewski z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie.

Z kolei w programie TEAM-TECH grant w wysokości blisko 3,7 mln złotych uzyskał prof. Maciej Wojtkowski z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Naukowiec chce znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania o efektywność procesu absorpcji dwufotonowej w oku oraz możliwości praktycznego wykorzystania tego zjawiska.

Badania prowadzone przez zespół prof. Wojtkowskiego związane będą również z tworzeniem dwóch nowych instrumentów medycznych wspomagających diagnostykę chorób siatkówki i umożliwiających monitorowanie stanu siatkówki np. przy terapiach lekowych: mikroperymetru dwufotonowego oraz mikroskopu dwufotonowego do obrazowania siatkówki gryzoni.

“Takie instrumenty i metody jeszcze nigdzie nie istnieją i wprowadzenie ich będzie nowatorskie w skali światowej. Rozwiązanie problemów podstawowych przełoży się bezpośrednio na wprowadzenie nowych technik diagnostycznych i w efekcie na poprawę jakości życia wielu osób cierpiących z powodu zaburzeń działania oka” – mówi prof. Wojtkowski.

Granty w trzecim konkursie w programie TEAM-TECH otrzymali także: prof. François Béguin z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, prof. Detlef Hommel z Wrocławskiego Centrum Badań EIT +, dr hab. inż. Michał Makowski (konsorcjum Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej i PCO S.A.), dr Izabela Sabała z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz dr hab. inż. Mariusz Zdrojek (konsorcjum Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej i nanoEMI Sp. z o.o.).

Prof. Michał Dadlez z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie jest natomiast laureatem programu TEAM-TECH Core Facility, który oferuje środki na tworzenie lub rozwijanie usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. Dzięki grantowi w wysokości prawie 3,5 mln zł powstać ma innowacyjna procedura spektrometrii mas na potrzeby diagnostyki medycznej w ośrodkach służby zdrowia.

“Dzięki temu możliwa będzie poprawa jakości opieki zdrowotnej dla wybranych grup chorych” – mówi prof. Dadlez.

Zespół prof. Dadleza będzie również wspomagać firmy farmaceutyczne w tworzeniu nowych leków lub w kontroli jakości leków generycznych. Stanie się to przez opracowywanie nowych procedur pomiarowych farmakokinetyki nowo opracowywanych potencjalnych leków i procedur oceny jakości strukturalnej generycznych przeciwciał terapeutycznych.

Właśnie trwa nabór do kolejnych konkursów w programach TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TEACH Core Facility oraz do pierwszego konkursu w TEAM-TECH Core Facility Plus – nowym programie FNP finansowanym ze środków PO IR. Wnioski można składać do 20 czerwca br.

PAP – Nauka w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *