Powstało uczelnianie konsorcjum COP – Tradycja, Obronność

Konsorcjum naukowe COP – Tradycja, Obronność, które ma wspierać przemysł zbrojeniowy, powołano w piątek w Kielcach. Umowę w tej sprawie podpisali rektorzy Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

„Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania i połączony potencjał trzech uczelni da w konsekwencji możliwość realizacji wielu ciekawych projektów i zadań, dotyczących przemysłu zlokalizowanego w rejonie Kielc, Rzeszowa i Radomia” – podkreślił podczas uroczystości rektor Politechniki Rzeszowskiej (uczelnia jest liderem konsorcjum), prof. Tadeusz Markowski.

Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu prof. Zbigniew Łukasik zaznaczył, że działalność konsorcjum nawiązuje do zapowiedzi i działań rządu, związanych z modernizacją polskiej armii. „Chcemy wesprzeć działania badawcze, aby nasz rodzimy przemysł również brał udział w produkcji najnowszych rozwiązań związanych z zakupami dla armii” – dodał prof. Łukasik.

„Nasze uczelnie od wielu lat współpracują z przemysłem obronnym, ale w ramach konsorcjum chcemy się lepiej zorganizować i zaproponować nasz potencjał naukowo-badawczy” – deklarował rektor Politechniki Świętokrzyskiej, prof. Wiesław Trąmpczyński.

Jak dodał, umowę o powołaniu konsorcjum nieprzypadkowo parafowano tuż przez rozpoczynającym się we wtorek w Targach Kielce 25. Międzynarodowym Salonem Przemysłu Obronnego. „Chcielibyśmy już na targach obronnych firmom, które będą się tam prezentowały, dać informację, że powstała taka inicjatywa i że oferujmy naszą współpracę” – zaznaczył rektor kieleckiej uczelni.

Dotychczas każda z uczelni miała podpisane z Polską Grupą Zbrojeniową osobne, własne porozumienie o współpracy. W lipcu władze trzech uczelni podpisały w Rzeszowie list intencyjny, dotyczący powołania konsorcjum COP – Tradycja, Obronność.

Inicjatorzy przedsięwzięcia zadeklarowali, że grupa nie jest zamknięta na inne szkoły wyższe, które będą chciały przestąpić do konsorcjum.

Głównym celem konsorcjum ma być m.in. wymiana doświadczeń, wiedzy i potencjału oraz współpraca przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych dotyczących produkcji sprzętu wojskowego.

W ramach tej współpracy uczelnie deklarują również organizowanie wspólnych zespołów badawczych; wspólny udział w projektach, programach i inicjatywach; wspólne ubieganie się o dofinansowanie prac i współpracę w zakresie badań naukowych i kształcenia. Porozumienie ma przynieść też korzyści studentom uczelni – najlepsi absolwenci będą mogli liczyć na pracę w przemyśle zbrojeniowym.

Nazwa konsorcjum nawiązuje do faktu, iż siedziby uczelni są zlokalizowane na terenie dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego, budowanego w latach 30. XX w. w centrum i na południu Polski, dla rozwoju przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego. (PAP)

Katarzyna Bańcer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *