Prezes Urzędu Patentowego: patenty zwiększają dobrobyt

Patenty dają wiedzę, która pozwala być twórczym, sprawnym gospodarczo i wyciągać z tego korzyści. Dzięki tej wiedzy, dobrze prosperujące przedsiębiorstwa zapewnią społeczeństwu dobrobyt – przekonuje prezes Urzędu Patentowego Alicja Adamczak.

Podczas środowej konferencji w siedzibie Urzędu ogłoszono, że w 2016 r. spośród polskich szkół wyższych najwięcej wynalazków zgłosił Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Naukowcy z ZUT zgłosili w ubiegłym roku w Urzędzie Patentowym RP 117 wynalazków, wyprzedzając pracowników Politechniki Wrocławskiej (105 zgłoszeń) i Poznańskiej (95). Najwięcej praw ochronnych na wzory użytkowe (194) przyznano pracownikom Politechniki Wrocławskiej – informuje Urząd Patentowy.

W latach 2008-16 najwięcej patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe otrzymali naukowcy z Politechniki Wrocławskiej – 1112. Na drugim miejscu zestawienia znalazła się Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie z 693 patentami i prawami ochronnymi, na trzecim – Politechnika Łódzka z 532. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej w latach 2008-16 zgłosili do Urzędu Patentowego RP 1193 wynalazki i wzory użytkowe. Kolejne miejsca w rankingu zajęły AGH i ZUT. Zgłosiły one 879 wynalazków i 754 wzory użytkowe.

“Ochrona nowych rozwiązań przy pomocy patentów jest możliwa jedynie na podstawie tego, co już zaistniało w gospodarce – tego co zostało już zgłoszone w urzędach patentowych na całym świecie – zarówno tego, co zostało zatwierdzone, jak i rozwiązań, które odrzucono. Wynika stąd potrzeba stałego dostępu do baz danych, śledzenia ich i wyciągania z nich słusznych wniosków” – mówiła Adamczak.

Prezes Urzędu podała, że w 2016 r. liczba praw wyłącznych udzielonych na wynalazki i wzory użytkowe w Polsce wzrosła o 32,9 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniosła 4222. Liczba udzielonych praw wyłącznych na znaki towarowe wzrosła o 1,2 proc. do 8700, a na wzory przemysłowe – o 40,8 proc. do 1098.

Autorami 52,56 proc. zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, 84,81 proc. zgłoszeń znaków towarowych i 70,84 proc. zgłoszeń wzorów przemysłowych były podmioty gospodarcze. Według Urzędu Patentowego RP, najwięcej wynalazków w 2016 r. zgłoszono w województwie mazowieckim (19,09 proc. liczby zgłoszeń dla całej Polski). Mieszkańcom tego województwa przyznano także najwięcej praw na wzory użytkowe (22,4 proc.).

Podczas konferencji prezes Urzędu pozytywnie oceniła awans Polski z 23. na 22. miejsce w styczniowym rankingu najbardziej innowacyjnych państw świata agencji informacyjnej Bloomberg. “Bloomberg bierze pod uwagę tylko badania naukowe w 50 najbardziej rozwiniętych krajach świata, dlatego 22. pozycję w rankingu można uznać za satysfakcjonującą. W wydaniu z 2016 r. tworzonego przez Komisję Europejską rankingu Innovation Union Scoreboard zajęliśmy 23. miejsce, ale to zestawienie obejmuje tylko kraje europejskie, wynika więc z niego, że jesteśmy kontynentalnym średniakiem” – powiedziała. Zwróciła uwagę, że lepsze miejsce Polski w rankingu Bloomberga to zasługa nie tylko większej liczby zgłoszeń patentowych i wzorów użytkowych, ale również udzielonych praw patentowych.

Adamczak przypomniała, że w wydaniu rankingu The Global Innovation Index Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z sierpnia 2016 r. Polska zanotowała awans z 46. na 39. pozycję. Ranking ten oprócz parametrów związanych z ochroną własności intelektualnej bierze również pod uwagę takie wskaźniki rozwoju cywilizacyjnego, jak liczba telefonów stacjonarnych i komórkowych w poszczególnych państwach.

Według Adamczak, przejawem wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki jest przystąpienie Urzędu Patentowego RP z dniem 6 stycznia br. do programu Global Patent Prosecution Highway (Global PPH). Uczestniczy w nim 21 podobnych urzędów z całego świata, m.in. z USA, Wielkiej Brytanii i Japonii. Global PPH umożliwia zgłaszającym wnioskowanie o zastosowanie przyspieszonej procedury w dowolnym z uczestniczących w tym programie urzędów, jeżeli chociaż jedno z zastrzeżeń analogicznego zgłoszenia patentowego zostało zaakceptowane przez którykolwiek z urzędów będących stroną porozumienia.

PAP – Nauka w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *