Prezydent: zależy nam, by powiązania między nauką a przemysłem były coraz silniejsze

Ogromnie zależy nam, aby powiązania pomiędzy sferami nauki i przemysłu w naszym kraju były coraz silniejsze i coraz głębsze, aby zwiększały polską innowacyjność i konkurencyjność – powiedział w poniedziałek w Krakowie prezydent Andrzej Duda.

Prezydent uczestniczył w uroczystej inauguracji IV Polskiego Kongresu Mechaniki i XXIII Międzynarodowej Konferencji Metod Komputerowych Mechaniki. Obecni byli także m.in. szef gabinetu prezydenta RP minister Krzysztof Szczerski oraz wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

„Mechanika to jedna z fundamentalnych gałęzi fizyki i techniki” – przypomniał prezydent podczas inauguracji spotkania. Zwrócił uwagę, że od ukazania się w 1687 r. „Matematycznych zasad filozofii przyrody” (I. Newtona) „żyliśmy w przestrzeni mechaniki newtonowskiej”, a „od początku XXI wieku zdaliśmy sobie sprawę, że doświadczamy zjawisk mechaniki kwantowej”, która dostarczyła instrumentarium do tworzenia urządzeń uważanych za znak naszych czasów jak: półprzewodniki, układy scalone, lasery, światłowody czy zegary atomowe. „Chyba jednak dopiero przeczuwamy, jak wielkie możliwości niosą te odkrycia i technologie na przyszłość, jak choćby doskonalony i wkraczający do coraz szerszego zastosowania komputer kwantowy” – powiedział Andrzej Duda.

Wyraził przekonanie, że zainaugurowana w poniedziałek w Krakowie naukowa dyskusja przyniesie wiele „cennych spostrzeżeń i wniosków dotyczących zarówno mechaniki teoretycznej, jak i stosowanej w bardzo różnych ujęciach”.

„Debata ta będzie bez wątpienia bardzo ważnym wkładem w rozwój gospodarczy naszej ojczyzny” – podkreślił Andrzej Duda, dziękując polskim naukowcom i inżynierom za „starania służące pomnażaniu polskiego potencjału i transferowi wiedzy do gospodarki”.

„Ogromnie zależy nam, aby powiązania pomiędzy sferami nauki i przemysłu w naszym kraju były coraz silniejsze i coraz głębsze, aby zwiększały polską innowacyjność i konkurencyjność. Aby przyczyniały się do sukcesów naszych rodzimych firm i ich ekspansji na globalne rynki” – powiedział prezydent RP.

Podziękował również uczelniom oraz Polskiemu Towarzystwu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej za organizację kongresu i konferencji w Krakowie. „Dla RP i polskiego świata naukowego jest ogromną satysfakcją, że Polski Kongres Mechaniki i towarzysząca mu konferencja gromadzi tak doborowe grono osobistości reprezentujących liczne kraje i ośrodki badawcze” – zaznaczył.

Z kolei wicepremier, minister szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przekonywał, że pora budować silny przemysł i że żaden kraj nie jest w stanie zapewnić zamożności swoim obywatelom i bezpieczeństwa ekonomicznego swojego państwa bez silnego przemysłu. „To jest wyzwanie dla całej Unii Europejskiej, nie tylko Polski” – ocenił i podkreślił, że wyzwanie polega na pogodzeniu szacunku względem środowiska naturalnego z szybkim i dynamicznym rozwojem gospodarki.

Gowin przypomniał, że od czterech lat polskie państwo realizuje “bardzo śmiały plan” przebudowy gospodarki w postaci Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. “Jednym z najważniejszych filarów tej strategii jest reindustrializacja Polski” – zwrócił uwagę i dodał, że szczególnie ważny jest rozwój tych najbardziej innowacyjnych dziedzin gospodarki.

Według wicepremiera, aby powiódł się rozwój najbardziej innowacyjnych dziedzin gospodarki, “musimy zbudować pomost między gospodarką a nauką”. W jego ocenie przez ostatnie cztery lata udało się zbudować niemało przęseł tego pomostu, ale wiele jest jeszcze do zrobienia. “Musimy w dużo większym stopniu, niż przez poprzednich 30 lat, opierać rozwój polskiej gospodarki na dokonaniach polskich naukowców” – podkreślił szef resortu nauki.

Z kolei prof. Michał Kleiber, prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Metod Komputerowych w Badaniach Naukowych (ECCOMAS), stwierdził, witając uczestników kongresu, że mechanika jest dzisiaj „jednym z kluczowo ważnych obszarów badawczych”. „Ma także olbrzymi potencjał wdrożeń w najróżniejszych działach gospodarki” – podkreślił. Dodał, że wielu osobom mechanika kojarzy się z dyscypliną tradycyjną, ale nie oznacza to, że nie jest nowoczesna.

„Trudno sobie dzisiaj wyobrazić szereg rzeczy związanych z akustyką, hydrauliką, inżynierią środowiska czy biomechaniką bez badań z zakresu mechaniki. Z jednej strony jest to rola teoretyczna, satysfakcjonująca dla badaczy, z drugiej strony dzisiaj większość nowoczesnych wdrożeń technologicznych w mniejszym czy większym stopniu, czerpie swoje podstawy właśnie w mechanice” – podkreślił prof. Kleiber.

Podczas inauguracji IV Polskiego Kongresu Mechaniki wręczono Medale im. Olgierda Zienkiewicza, ustanowione przez Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki. Odznaczenia otrzymali profesorowie: Tomasz Lewiński z Politechniki Warszawskiej i Jerzy Pamin z Politechniki Krakowskiej – w kategorii za całokształt osiągnięć w zakresie rozwoju mechaniki obliczeniowej; oraz Thomas Hughes z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin – w kategorii uczony z zagranicy, który ma istotny wpływ na rozwój metod komputerowych w Polsce.

IV Polski Kongres Mechaniki, połączony z XXIII Międzynarodową Konferencją Metod Komputerowych Mechaniki, potrwa do czwartku. W trakcie obrad w Krakowie prezentowane będą najnowsze badania naukowe we wszystkich dyscyplinach mechaniki klasycznej i kwantowej, matematyki stosowanej i fizyki oraz mechaniki konstrukcji i inżynierii, a także metod numerycznych stosowanych w mechanice.

Kongres odbywa się co cztery lata, każda edycja gromadzi ok. pół tysiąca specjalistów. Miejscem poprzedniego zjazdu, w 2015 r., był Gdańsk.

IV Polski Kongres Mechaniki, połączony z XXIII Międzynarodową Konferencją Metod Komputerowych Mechaniki, zorganizowały Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki.

PAP – Nauka w Polsce, Małgorzata Wosion-Czoba, Beata Kołodziej, Szymon Zdziebłowski

wos/ bko/ szz/ agt/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *