Raport: Tylko 1/3 firm przeznacza na badania i rozwój więcej niż 3 proc. obrotów

Zaledwie jedna trzecia firm w Polsce przeznacza na badania i rozwój więcej niż 3 proc. swoich obrotów – wskazuje przedstawiony w środę raport Deloitte. Spada liczba przedsiębiorstw deklarujących wspieranie tej części działalności.

Według raportu w ciągu roku liczba firm, które przeznaczają na badania i rozwój 3 proc. i więcej swoich obrotów spadła z 48 do 33 proc. Deloitte wskazuje, że nie pomogło wprowadzenie na początku roku mieszanego systemu wsparcia działalności badawczo-rozwojowej, spada też odsetek firm, postrzegających ten mechanizm za atrakcyjny i wspomagający innowacyjność.

44 proc. firm przyznaje, że nie ma żadnej strategii badawczo-rozwojowej.

Deloitte zauważa, że Polska na tle innych krajów Europy jest w innowacyjności outsiderem i w UE wyprzedza jedynie Grecję oraz Rumunię. W świecie plasuje się dopiero na 45 miejscu. Liderem jest Estonia, gdzie 78 proc. firm na B&R przeznacza ponad 10 proc. obrotów.

Dodatkowo raport wskazuje, że wydatki na działalność badawczo-rozwojową stanowią mniej niż 5 proc. wydatków inwestycyjnych ogółem dla prawie 2/3 ankietowanych firm. Zdaniem Deloitte potwierdza to, że dla wielu przedsiębiorstw wciąż nie jest to obszar, na który przeznacza się istotne kwoty lub też może wskazywać, na ciągły brak wystarczająco atrakcyjnych zachęt do wyodrębniania kosztów przeznaczonych na tę działalność.

Uczestnicząca w prezentacji raportu Iwona Chojnowska-Haponik z Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych wyjaśniła, że rzeczywiście można zaobserwować spadek wydatków na badania i rozwój, ale może to oznaczać, iż dla coraz większej liczby firm działalność badawczo-rozwojowa stanowi część realizowanego projektu, a nie odrębną pozycję.

Natomiast Michał Turczyk, dyrektor ds. R&D w Deloitte Polska, zauważył, że firmy starając się np. o wsparcie unijne dla badań i rozwoju, często nie wiedzą, jak je definiować.

Raport “Badania i rozwój w przedsiębiorstwach 2016” stworzono na podstawie ankiet przeprowadzonych w 10 krajach Europy Środkowej. Wzięło w nim udział 391 firm, w tym 61 przedsiębiorstw z Polski. Deloitte stworzył opracowanie we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz PKO BP.

PAP – Nauka w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *