Raport EPO: duży wzrost liczby polskich zgłoszeń patentowych w 2018

Liczba polskich zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) wzrosła w 2018 r. o prawie 20 proc.; tempo wzrostu liczby wniosków było jednym z największych w Europie – poinformował we wtorek EPO.

Z opublikowanego we wtorek raportu podsumowującego działalność EPO w 2018 r. wynika, że liczba zgłoszeń patentowych składanych do EPO przez polskich wynalazców, przedsiębiorstwa i ośrodki badawcze wzrosła w ubiegłym roku o 19,7 proc. Polskie tempo wzrostu liczby zgłoszeń było jednym z największych w Europie i zdecydowanie przekraczało średnią dla 38 państw członkowskich EPO, która wyniosła +3,8 proc.

W sumie w ubiegłym roku wnioskodawcy z Polski złożyli do EPO 534 zgłoszeń patentowych (w 2017 r. było to 446 zgłoszeń). Motorem polskiej działalności patentowej były uczelnie wyższe – w większym stopniu, niż w większości pozostałych państw europejskich. Pierwsze miejsce w rankingu polskich wnioskodawców zajął Uniwersytet Jagielloński z 12 zgłoszeniami patentowymi, dalsze miejsca to odpowiednio: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. (6 zgłoszeń), AGH (5 zgłoszeń) oraz ex aequo Politechnika Gdańska i Grupa Fakro (po 4 zgłoszenia).

Prawie jedna czwarta (24,2 proc.) zgłoszeń napłynęła z Warszawy i okolic. Następne jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń patentowych były: województwo małopolskie (16,9 proc. wszystkich wniosków), pomorskie (9,8 proc.), śląskie (8,8 proc.) i dolnośląskie (8,3 proc.).

Zdecydowana większość wniosków z Polski (71 proc.) dotyczyła różnego rodzaju technologii, zwłaszcza transportu, inżynierii lądowej oraz procesów termicznych (każdy z tych sektorów stanowił po 7 proc. wszystkich polskich zgłoszeń patentowych). 6 proc. wszystkich wniosków dotyczyło produktów farmaceutycznych, a po 5 proc.: technologii medycznych, biotechnologii oraz technologii komputerowych.

“Pod względem patentów 2018 rok był ponownie bardzo pozytywny dla Polski” – skomentował prezes EPO António Campinos w otrzymanym przez PAP komunikacie prasowym. “Dzięki mocnemu wzrostowi przez dwa lata z rzędu możemy mówić o pozytywnym trendzie, który bazuje na dwucyfrowym wzroście w kilkunastu kluczowych sektorach technologicznych. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ branże, które często wykorzystują prawa własności intelektualnej, w tym patenty, wspierają gospodarkę, szczególnie w kontekście zatrudnienia, handlu i stymulowania wzrostu. Wkład instytucji akademickich w działalność patentową w Polsce jest tu szczególnie widoczny” – zaznaczył.

W ujęciu ogólnym w ubiegłym roku do EPO wpłynęło ponad 174 tys. europejskich zgłoszeń patentowych – jest to wzrost o 4,6 proc. w porównaniu z 2017 rokiem. Liczba zgłoszeń z Chin wzrosła o 8,8 proc. (co jest najniższym wynikiem od pięciu lat). W czołówce państw, z których wpłynęły zgłoszenia, plasują się Stany Zjednoczone z 25 proc. ogólnej liczby zgłoszeń, następnie Niemcy, Japonia, Francja i Chiny. EPO odnotowało wzrost liczby zgłoszeń patentowych z większości państw europejskich – z wyjątkiem Francji i Finlandii.

Szczegółowe dane statystyczne oraz raport z działalności za 2018 rok dostępne są w rocznym raporcie EPO: www.epo.org/annual-report2018.

PAP – Nauka w Polsce, Katarzyna Florencka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *