Resort nauki ogłosił program Inkubator Innowacyjności+

Uczelnie, spółki celowe i konsorcja mogą wziąć udział w programie Inkubator Innowacyjności+, ogłoszonym przez resort nauki. Program wspiera proces zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych. Konsorcja mogą otrzymać maksymalnie 3 mln zł dofinansowania, a pojedynczy wnioskodawcy do 2 mln zł.

Inkubator Innowacyjności+ to program, który wspiera proces zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. “Program wspiera promocję osiągnięć naukowych, zwiększa ich wpływ na rozwój innowacyjności oraz wzmacnia współpracę między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym” – informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Inkubator zakłada dofinansowanie uczelni oraz utworzonych przez nie spółek celowych, które mogą też utworzyć konsorcja. “Konsorcja jako takie są przez program premiowane i oznacza to, że ich dofinansowanie może wynieść maksymalnie 3 mln zł, podczas gdy pojedynczych wnioskodawców do 2 mln zł” – czytamy w komunikacie resortu nauki.

O przyznaniu dofinansowania w ramach programu Inkubator Innowacyjności+ decyduje szereg czynników, a podmioty muszą spełnić określone warunki, np. zgłoszenie co najmniej 15 wynalazków lub wzorów użytkowych, krajowych lub zagranicznych; skomercjalizowanie co najmniej 10 technologii; utworzenie co najmniej jednej spółki spin off. Podmioty muszą również być w stanie zapewnić wkład własny na poziomie minimum 20 proc. wnioskowanej kwoty.

Zaraz po otrzymaniu dofinansowania każdy z podmiotów ma obowiązek utworzyć radę lub komitet inwestycyjny. Tak powstały organ będzie zajmował się monitorowaniem i ewaluacją działań realizowanych w ramach projektu, których czas trwania nie może przekroczyć 31 stycznia 2019 r.

Środki finansowe przyznawane są w drodze konkursu. Szczegółowe informacje na jego temat są dostępne na stronie internetowej.

PAP – Nauka w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *