Resort nauki: rusza program Inkubator Innowacyjności 4.0

Pomoc polskim naukowcom w badaniach i w komercjalizacji wyników to cel nowego programu Inkubator Innowacyjności 4.0, jaki ustanowił minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek. Nabór wniosków trwa do 26 czerwca br.

Celem programu jest wsparcie zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, głównie w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym – informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nabór wniosków w ramach programu trwa do dnia 26 czerwca 2020 r. Wysokość środków finansowych dla jednego wnioskodawcy nie może przekroczyć 1,1 mln zł, a w przypadku, gdy wniosek zakłada realizację projektu w ramach konsorcjum – 1,9 mln zł – wynika z komunikatu ministra nauki i szkolnictwa wyższego dot. nowego programu.

W ramach programu udzielane jest wsparcie na rzecz Inkubatorów Innowacyjności, czyli uczelni i ich spółek celowych lub konsorcjów utworzonych przez uczelnie, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych.

Wsparcie udzielane jest na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych – lub dostosowanie wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł; przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej. Dofinansowanie można przeznaczyć też na inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”.

Wsparcie można też przeznaczyć m.in. na monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej, działalność Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Program finansowany jest ze środków europejskich – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/inkubator-innowacyjnosci-4-0/ (PAP)

ekr/ zan/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *