Rozpoczęła się konferencja o innowacjach Startup: Wrocław 2016

Dwudniowa konferencja poświęcona innowacyjnej gospodarce i rozwojowi miast Startup: Wrocław 2016 rozpoczęła się we wtorek w stolicy Dolnego Śląska. Uczestniczy w niej 900 osób z różnych dziedzin m.in. właściciele firm, naukowcy oraz przedstawiciele władz.

Otwierając konferencję prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz podkreślił, jak dużą rolę Wrocław przywiązuje do rozwijania badań, innowacyjnej gospodarki i wynalazczości.

„Przed 10 laty stanęliśmy przed wyzwaniem stworzenia nowych miejsc pracy i to się udało, bo bezrobocie z kilkunastu procent spadło we Wrocławiu do 3 proc. Dziś istotne wydaje się tworzenie lepszej pracy poprzez innowacje, badania i wdrażanie wynalazków, ponieważ gospodarka przestała być wymianą dóbr, a stała się wymianą myśli” – mówił Dutkiewicz.

Prezydent zaznaczył, że władze samorządowe w różny sposób wspierają innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości oraz kreatywności, ponieważ już przed wielu laty badania społeczne wskazały, że mieszkańcy tego oczekują.

„Bardzo mocno współpracujemy z uczelniami. Stawiamy na edukację szkolną i licealną, ale przede wszystkim, by wspierać kreatywność rozwijamy m.in. życie kulturalne w naszym mieście. Tylko w ten sposób uda się stworzyć ducha rozwoju i otwartości” – dodał prezydent.

Prof. Tomasz Arciszewski z George Mason University podkreślił, że innowacyjność to „szeroki proces społeczny, związany nie tylko z samą inżynierią, ale również z tolerancją i wielokulturowością”.

„Innowacyjność to system, który na każdym ze swoich trzech etapów, czyli na poziomie nauki, wynalazczości i przedsiębiorczości musi być powiązany z wiedzą. Ostatnio zauważalną wielką pułapką innowacji jest postawienie tylko na przedsiębiorczość. Tymczasem bez nauki i wynalazczości ten system nie będzie działać” – mówił ekspert.

Jego zdaniem w rozwoju innowacyjności w Polsce zbyt dużą rolę przywiązuje się na początku do budowania bazy i zaplecza naukowego, podczas gdy nacisk powinien być najpierw położony na „zmianę świadomości, budowanie atmosfery tolerancji i kreatywności”.

„Wiedza stała się dziś już towarem. A najbardziej rozwijają się obecnie społeczeństwa, które przechodzą od wiedzy do kreatywności. A to tego potrzebna jest atmosfera otwartości, tolerancji, wielokulturowości” – dodał Arciszewski.

Prezes zarządu Tauron PE Remigiusz Nowakowski powiedział, że duże spółki państwowe będą współpracować ze start upami, ponieważ taka wymiana doświadczeń z tymi małymi firmami może być korzystna dla obu stron.

„Start upy działają szybko. Mają proste przejrzyste zasady i ryzyko wpisane w swój plan. Duże spółki, działające jak korporacje, wprost przeciwnie, ale są w stanie np. wesprzeć małe firmy finansowo” – mówił Nowakowski.

Prezes zapowiedział m.in. powołanie przez Tauron PE specjalnego funduszu, który będzie przeznaczony do inwestowania w start upy. Poinformował, że grupa spółek skarbu państwa powoła niedługo centrum rozwoju technologii, które ma służyć rozwojowi innowacji.

Podczas Startup: Wrocław 2016 zaplanowano 25 specjalistycznych paneli dyskusyjnych poświęconych strategii rozwoju i finansowania innowacji w Polsce. Pierwszy dzień poświęcony jest tematowi „Innowacyjna gospodarka”, a w środę hasłem konferencji jest temat „Nowoczesne miasta. Startupy”.
(PAP)

One thought on “Rozpoczęła się konferencja o innowacjach Startup: Wrocław 2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *