Siedem Branżowych Centrów Umiejętności powstanie za 84 mln zł

Siedem Branżowych Centrów Umiejętności (BCU) powstanie w Małopolsce za 84 mln zł z budżetu państwa. Ośrodki, tworzone przy szkołach i centrach kształcenia zawodowego, mają kłaść nacisk na umiejętności praktyczne.

W środę w Krakowie wojewoda małopolski Łukasz Kmita przekazał samorządom i szkołom symboliczne czeki na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności.

„W Małopolsce zrealizowanych zostanie siedem projektów w ramach Branżowych Centrów Umiejętności. Łączna wysokość przyznanych na ten cel środków to blisko 84 mln zł. Dwa z nich dotyczą Krakowa, po jednym: Andrychowa, Mszany Dolnej, Nowego Sącza, Suchej Beskidzkiej i Tarnowa. Tworzymy przestrzeń do skutecznej współpracy szkół, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczych i rozwojowych. Budujemy kuźnie umiejętności praktycznych” – powiedział wojewoda Łukasz Kmita.

Jak wyjaśnił, „Centra będą zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Z ich oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branż”.

Przyznane dla małopolskich projektów środki wahają się od prawie 9,4 mln zł do prawie 15 mln zł i dotyczą wsparcia w ramach takich dziedzin jak: spedycja, opieka medyczna, fryzjerstwo, informatyka i programowanie, technika masażu, gastronomia i kelnerstwo.

W całym kraju powstać ma 120 takich ośrodków, wartość inwestycji to ponad 1,4 mld zł. Do końca 2023 r. przewiduje się utworzenie co najmniej 20 BCU, a kolejnych 100 do końca 2024 r.

Konkurs „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję doskonałości zawodowej” realizowany jest w ramach komponentu „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Obecnie prefinansowanie zapewnione jest ze środków krajowych pochodzących z Polskiego Funduszu Rozwoju.

Instytucją odpowiedzialną za Inwestycję jest Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN).(PAP)

Autor: Beata Kołodziej

bko/ mhr/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *