Stać się Pracodawcą Jutra

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XVI Forum MSP “Stać się Pracodawcą Jutra”. II dzień Forum MSP odbędzie się 15 września 2016 r. (czwartek) na Stadionie Narodowym w Warszawie. Udział w Forum jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja. Podobnie jak w ubiegłych latach II dzień Forum w całości poświęcony zostanie tematyce kapitału ludzkiego w organizacjach.

Myślą przewodnią II dnia Forum będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jak stać się Pracodawcą Jutra? Wystąpienia dotyczące tego tematu prezentowane będą w trzech perspektywach: perspektywa firmy, perspektywa pracownika oraz perspektywa kompetencji.

Program konferencji, forma wystąpień oraz układ ścieżek tematycznych będą sprzyjać budowaniu platformy wymiany wiedzy na temat zagadnień związanych z efektywnym zarządzaniem ludźmi pomiędzy przedstawicielami administracji, instytucjami naukowymi i praktykami biznesu.

Zaproszenie do poprowadzenia wystąpień przyjęli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju oraz eksperci z Europy m. in. Mirjami Sipponen-Damonte z International Association of Facilitators, Soren Boutrup z Danish Business Autority.

Swój udział w panelach dyskusyjnych potwierdzili prezesi firm. Wiele wystąpień prezentowanych będzie w formie case study, które poprowadzą przedstawiciele działów HR.

Grupę docelową XVI Forum Edukacyjnego dla MSP stanowić będą przedsiębiorcy i pracownicy MSP ze szczególnym ukierunkowaniem na właścicieli i kadrę zarządzającą, eksperci zajmujący się tematyką zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawiciele firm szkoleniowych, dostawcy rozwiązań i narzędzi, dziennikarze, organizacje otoczenia biznesu związane z tematyką HRM.

W programie II dnia Forum odbędzie się prezentacja najlepszych doświadczeń w obszarze rozwoju zasobów ludzkich w firmach poprzez pryzmat obszarów tematycznych, które znajdują się w centrum działań PARP w Perspektywie na lata 2014 – 2020 w szczególności w programie POWER.

Rejestracja
forummsp.parp.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *