Strategia promocji internetowej projektu badawczego

Zaplanowałeś (zaplanowałaś) projekt badawczy, zbierasz wyniki, ale nie wiesz co z nimi zrobić? Sprawdź propozycję na to, jak wypromować projekt badawczy w internecie. Pamiętaj, że równie ważne jak upowszechnianie wyników swoich badań jest tworzenie marki osobistej.

Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przygotowanie strategii promocji internetowej zobacz tutaj.

Może również zainteresować Cię strona MarketingInternetowy.biz

Czy jest to potrzebne? Łatwiej i ekonomiczniej promować produkty, usługi lub/i markę posiadając przemyślaną strategię postępowania. Znajdziesz w tym miejscu przykład strategii promocji internetowej przygotowany dla projektu badawczego z obszaru nauk społecznych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby promować projekty badawcze reprezentujące inne dyscypliny nauki.

Nie wykonywano analizy sytuacji z tego względu, że projekt i uzyskane wyniki są czymś unikalnym, co trudno jest porównywać. Projekt będzie prowadzony tylko przez jeden rok, nie ma więc sensu przeprowadzać długofalowych działań skierowanych na pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach internetowych.

Opisano działania z zakresu marketingu internetowego, reklamy w internecie, content marketingu, PR oraz oszacowano ich koszt.

Kompletny tekst: Strategia promocji internetowej projektu badawczego

Okładka

Strategia promocji internetowej projektu badawczego

Spis treści

Spis treści


Streszczenie
1. Opis projektu
   1.1. Czego dotyczy projekt
   1.2. Kierownik projektu
2. Cele marketingowe
3. Odbiorcy przekazu
   3.1. Środowisko akademickie
   3.2. Media ogólnopolskie
   3.3. Politycy
4. Strona internetowa projektu
5. Marketing internetowy
   5.1. Dedykowany mailing
   5.2. Prowadzenie bloga
   5.3. Fanpage i reklama na Facebooku
   5.4. Artykuły eksperckie
   5.5. Marketing szeptany
6. Public relations
   6.1. Biuro prasowe
   6.2. Dystrybucja informacji prasowych
7. Harmonogram wdrożenia
8. Budżet
Spis tabel

Streszczenie

Streszczenie


Strategia promocji internetowej została wykonana dla projektu badawczego dotyczącego racjonalności polityki w Polsce. Na jego potrzeby przeprowadzone zostanie pod koniec listopada 2016 r. badanie ankietowe oraz przygotowywany zostanie raport z badań. Wszystko to wykona kierownik projektu. Zdecydował się na samodzielne przeprowadzenie badań, obróbkę danych i zlecenie przygotowania raportu wydawnictwu.

Całkowity dostępny budżet na promocję internetową został określony na 10 000 zł brutto. W przypadku dysponowania większym budżetem istnieje możliwość rozszerzenia zakresu prowadzonej promocji internetowej. Promocja ma trwać 3 miesiące.

Zdecydowano, że strategia koncentrować się będzie na dotarciu do jak najszerszego kręgu odbiorców związanych ze środowiskiem akademickim, mediami i polityką, ale także zainteresowanych tym tematem. Wyszczególnione metody promocji mogą być wdrażane niezależnie od siebie, chociaż najlepsze efekty zapewni kompleksowe wdrażanie.

Niniejszy dokument podzielono na dwie główne części: opisową i wdrożeniową. W pierwszej części opisano czego dotyczy projekt oraz określono jego głównych odbiorców. Część wdrożeniowa obejmuje wskazanie dostępnych kanałów reklamy i promocji, oszacowanie kosztów, harmonogram prac na najbliższe 3 miesiące oraz rozpisany budżet.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *