Streszczenie biznesplanu

Streszczenia biznesplanu w żadnym wypadku nie należy mylić ze wstępem. Jest ono biznesplanem w miniaturze. Należy napisać je dopiero na sam koniec procesu składającego się na sporządzanie biznesplanu. Może oczywiście powstawać już w trakcie pisania poszczególnych elementów, ale po napisaniu wszystkiego, przemyśleniu całej koncepcji, trzeba jeszcze raz je przeczytać, poprawić ewentualne nieścisłości, uzupełnić o pewne dane.

Warto poświęcić na to dużo czasu, przygotować streszczenie dokładnie i zachęcająco. Nie jest tajemnicą, że osoby, które mają przeczytać biznesplan, rozpoczną właśnie od niego i wyrobią sobie na tej podstawie opinię. Streszczenie biznesplanu powinno być na tyle atrakcyjne, żeby czytelnicy chcieli zajrzeć do reszty, dowiedzieć się więcej, już od początku mieli pozytywne odczucia związane z Twoim biznesem.

Dobrze będzie rozpocząć streszczenie od jakiegoś zdania przykuwającego uwagę, np. „Według prognoz Instytutu X w ciągu dwóch kolejnych lat dwukrotnie powiększy się zapotrzebowanie na produkt Y”. Zdanie to nie może oczywiście być zmyślone. Należy przedstawić prawdziwe wyliczenia, poprzeć je dowodami. Dzięki temu osiągniesz przekaz oddziałujący na wyobraźnię.

Streszczenie biznesplanu rozpoczyna się od ogólnego opisu przedsięwzięcia. Należy uwzględnić jego nazwę, podać źródło pomysłu, kto jest właścicielem i jakie ma kwalifikacje, kto znajduje się w zespole i za co będzie odpowiadał, czym będzie się zajmowała firma, jaka historia kryje się za jej powstaniem.

Następnie można opisać co będzie sprzedawane (jakie produkty lub/i usługi) i w jaki sposób się za to zabierzesz, jak będziesz reklamował/a swoją ofertę i docierał/a do klientów. Określ kto jest klientem i dlaczego wybrano właśnie tę grupę. Napisz z jakiego powodu będą oni chcieli kupić coś od Twojej firmy i co zadecyduje o jej sukcesie – dlaczego wybiorą właśnie ten produkt/usługę.

Ważne jest, aby przedstawić przebieg rozwoju firmy, powiedzieć jasno i z całą mocą co w efekcie chcesz osiągnąć. Nie bój się zaprezentować jakie ideały Ci przyświecają, jaka jest misja firmy (misją nie może być zysk). Opisz w jaki sposób postrzegasz przyszłość firmy, o jakie produkty/usługi poszerzysz z czasem ofertę, o jakie rynki zawalczysz.

W streszczeniu biznesplanu uwzględnia się także przychód przedsiębiorstwa na najbliższe lata, obliczony na podstawie prognozy sprzedaży opisanej w planie finansowym. Podaj również koszty i określ zysk. Jeśli dysponujesz kapitałem własnym, nie zapomnij podać tej informacji, gdyż uważa się, że osoba, która ryzykuje własnymi pieniędzmi, inwestuje je w firmę, jest znacznie bardziej przekonana o sukcesie swojego pomysłu i bardziej zdeterminowana. Innymi słowy zależy jej, aby ten projekt zakończył się powodzeniem, ponieważ w przeciwnym wypadku grożą jej poważne konsekwencje związane ze stratą gotówki. Poinformuj także o innych źródłach finansowania, które udało Ci się pozyskać lub planujesz to zrobić.

Dużo ostatnio mówi się o zarządzaniu ryzykiem. Również w biznesplanie należy wskazać jakie dostrzegasz ryzyka związane z prowadzoną przez siebie działalnością, co chcesz z nimi zrobić, jakie podejmiesz kroki, w jaki sposób się zabezpieczysz, jak uda Ci się je zminimalizować, ominąć lub pokonać.

Nie zapomnij również napisać o tym jaki jest cel sporządzenia biznesplanu, po co powstał, czy chodzi o uzyskanie kredytu, czy też bardziej świadome zarządzanie firmą. Uwzględnij też jakiej firmy dotyczy, nowej czy już istniejącej na rynku.

Wskazane wyżej informacje, to niezbędne minimum przy sporządzaniu streszczenia biznesplanu. Możesz go uzupełnić o pewne treści według własnego uznania, tego co sądzisz, że jest istotne właśnie dla opisu Twojej firmy. Nie przesadzaj z ilością, pisz konkretnie, żeby nie znużyć czytelnika. Nie stosuj jednak niezrozumiałych dla niego skrótów. Nie każdy jest specjalistą w dziedzinie, w której Ty zakładasz biznes i nie musi orientować się we wszystkich jego aspektach.

Podsumowując, w streszczeniu biznesplanu warto uwzględnić następujące informacje:

  • cel przygotowania biznesplanu;

  • opis firmy;

  • opis właściciela, zespołu, kwalifikacji;

  • opis produktu, usługi i rynku;

  • planowane koszty;

  • wysokość wkładu własnego i wysokość środków o które firma zabiega;

  • spodziewany przychód i zyski;

  • ryzyko i sposoby poradzenia sobie z nim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *