Struktura biznesplanu – istniejąca firma

Należy odróżnić biznesplan, który został napisany dla firmy już istniejącej, od biznesplanu przygotowanego dla nowej firmy.

Można w nim zawrzeć następujące informacje:

Streszczenie
– cel i przedmiot planu
– istota planowanych zamierzeń
– potrzeby finansowe
– spodziewane korzyści i czynniki ryzyka

Charakterystyka (diagnoza) przedsiębiorstwa
– podstawowe dane o firmie (nazwa, adres, forma prawna, właściciele, NIP itp.)
– historia firmy
– charakterystyka przedmiotu działalności (produkty, rynki) i pozycji rynkowej
– opis o ocena zasobów rzeczowych i osobowych
– analiza procesów zarządzania działalnością podstawową, rozwojem, jakością, personelem, rynkiem, finansami
– analiza sytuacji finansowej i wyników finansowych
– podsumowanie (mocne i słabe strony firmy)

Analiza otoczenia
– analiza wielkości i dynamiki rynku (popytu)
– charakterystyka aktualnych i potencjalnych klientów
– analiza konkurentów i groźby wejść do sektora oraz groźby
– wprowadzenia substytutów
– analiza dostawców
– podsumowanie (szanse i zagrożenia)

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
– cele strategiczne
– planowana strategia rozwoju i jej uzasadnienie

Plan sprzedaży i działań marketingowych
– planowany wolumen i wartość sprzedaży
– plan działań marketingowych w obszarze produktu, ceny, dystrybucji i promocji

Plany rzeczowe
– opis procesu działalności podstawowej
– plan działalności podstawowej (produkcji, usług itp.)
– zaopatrzenie
– zatrudnienie
– remonty i inwestycje

Zarządzanie
– charakterystyka kadry zarządzającej
– aktualna i docelowa struktura organizacyjna i stosowane techniki zarządzania

Plany i analizy finansowe
– plany wyników finansowych, bilansów i przepływów pieniężnych
– analizy i oceny przyszłej sytuacji finansowej, progu rentowności, opłacalności, poziomu ryzyka itp.

Załączniki
– sprawozdania finansowe
– wyniki badań rynkowych
– życiorysy zawodowe
– schematy organizacyjne
– opinie ekspertów itp.

3 thoughts on “Struktura biznesplanu – istniejąca firma

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *