Szczęście i dobrostan przedsiębiorców pod lupą naukowców

Bycie przedsiębiorcą z jednej strony obarczone jest stresem, nadmiarem pracy, ryzykiem, ale z drugiej strony daje wiele satysfakcji. Dlatego też dr hab. Przemysław Zbierowski pod lupę wziął stan szczęścia i dobrostanu samych przedsiębiorców oraz ich partnerów życiowych.

Badania z udziałem ok. 100 przedsiębiorców i ich partnerów, którzy przez trzy tygodnie, codziennie odpowiadać będą na pytania naukowców dotyczące przeżywanych emocji, już się rozpoczęły.

“Od lat pojawia się pytanie, czy przedsiębiorcy są szczęśliwsi od innych ludzi i czy mają wyższy poziom dobrostanu. Co ciekawe, większość badań do tej pory to potwierdza. Są nawet takie badania, które pokazują, że przedsiębiorcy są zdrowsi i mają niższe ciśnienie krwi niż inni. To może wydawać się dziwne ze względu na ich wysoki poziom stresu w pracy, ale widać ten stres niekoniecznie ma tak niszczący wpływ jak mogłoby się wydawać” – powiedział PAP Zbierowski.

Dodał, że w badaniach nad dobrostanem przedsiębiorców wciąż istnieją pewne luki. Stąd projekt badawczy na temat pozytywnej przedsiębiorczości, realizowany przez niego w King’s College w Londynie, w ramach Stypendium Marii Skłodowskiej-Curie.

“Chcemy przede wszystkim dowiedzieć się, jak wykorzystanie talentów (silnych stron charakteru) w konkretnych działaniach podejmowanych przez przedsiębiorców ma wpływ na ich dobrostan, rozumiany nie tylko jako dobre samopoczucie, ale również jako trwałe podstawy szczęścia” – tłumaczył.

Przypomniał, że obecnie naukowcy koncentrują się na dwóch rodzajach dobrostanu: hedonicznym, który oznacza dobre samopoczucie, oraz subiektywnym, czyli dodającym do tego pierwszego ocenę własnego życia. “Naszym zdaniem to jednak za mało, dlatego proponujemy zbadanie dobrostanu eudajmonicznego. Pojęcie to pochodzi od Arystotelesa i opiera się na trwałych podstawach szczęścia, na które składają się: samoakceptacja, poczucie autonomii, dobre relacje z innymi ludźmi, panowanie nad otoczeniem, cel w życiu oraz rozwój osobisty” – powiedział Zbierowski.

“Według mnie właśnie to trwałe szczęście pozwala przedsiębiorcom walczyć z nadmiernym stresem, zbadamy to” – wskazał.

Obok przedsiębiorców badani będą również ich żony, mężowie, stali partnerzy życiowi. “Do tej pory nie zostało to jeszcze zbadane, a chcemy dowiedzieć się, w jaki sposób prowadzenie firmy wpływa na tę drugą połowę; czy to zadowolenie przedsiębiorców przenosi się na drugą osobę, a może przeciwnie – odbywa się jej kosztem” – tłumaczył naukowiec.

Badania z udziałem około stu przedsiębiorców i ich partnerów ruszyły przed tygodniem. Zaczynają się w Polsce, później przeprowadzone zostaną również w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Badania prowadzone są metodą dziennikową. “Zaczynamy do dłuższej ankiety online, w której analizujemy wyjściowy poziom kapitału psychologicznego (pewność siebie, nadzieja, optymizm, odporność) oraz wyjściowy stan szczęścia tych osób. Następnie przez trzy tygodnie, codziennie przeprowadzimy krótkie, kilkuminutowe rozmowy na temat tego, co danego dnia spotkało tego człowieka w pracy, z czym się zmagał i jak zareagował na to emocjonalnie” – wyjaśnił Zbierowski.

“Mamy kilka hipotez, które będziemy chcieli udowodnić, m.in. że pozytywny dobrostan przedsiębiorcy będzie się przenosił na pozytywny dobrostan partnera, ale w większym stopniu wtedy, jeśli ten partner jest choć trochę zaangażowany w biznes, nawet tylko na poziomie słuchania opowiadań, co się działo w pracy” – wskazał.

Nabór do badań prowadzony był poprzez stronę: www.pozytywnybiznes.pl. Chętni mogą się wciąż zgłaszać do drugiej tury badań.

Oprócz zbieranych przez trzy tygodnie danych, naukowcy wykorzystają też dane wtórne – z Globalnego Monitora Przedsiębiorczości. Posłużą one do następnych analiz statystycznych.

Zbierowski wyniki badań zapowiedział na wiosnę. Dostępne będą one w formie artykułów naukowych, ale i ogólnodostępnego raportu. Skorzystać z nich będą mogli sami zainteresowani, czyli przedsiębiorcy, ale i wszelkiego rodzaju instytucje wsparcia przedsiębiorczości.

Projekt badawczy pt. “Pozytywna Przedsiębiorczość” (ang. Positive Entrepreneurship – PosEnt), finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Wraz ze Zbierowskim, badania prowadzi również profesor przedsiębiorczości Ute Stephan z King’s College w Londynie.

PAP – Nauka w Polsce, Agnieszka Kliks-Pudlik

One thought on “Szczęście i dobrostan przedsiębiorców pod lupą naukowców

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *