Analiza TOWS firmy LEGO

Analiza TOWS firmy LEGO

Zapoznaj się z kompletnym przykładem analizy TOWS dla firmy LEGO, zawierającym opis przedsiębiorstwa, wycenę czynników, wykrycie zależności, ocenę dla każdego z wariantów strategii i opis strategii d...