Wzór biznesplanu dla nowej firmy

Wzór biznesplanu dla nowej firmy

Na skróty: Okładka biznesplanu | Spis treści | Streszczenie | Charakterystyka przedsiębiorstwa | Analiza SWOT | Analiza otoczenia konkurencyjnego | Plan marketingowy | Zatrudnienie | Harmonogram real...