Typowe błędy pojawiające się w biznesplanach

Jeśli ktoś przygotowuje biznesplan po raz pierwszy, trudno jest uniknąć pomyłek. Warto być jednak świadomym istnienia ewentualnych pułapek, aby móc się przed nimi ustrzec.

Najczęstsze błędy pojawiające się w biznesplanach:

 1. Błędne założenia, nie opieranie się na faktach, lecz na intuicji;

 2. Brak analizy rynku, klientów;

 3. Brak analizy konkurencji lub wykonanie jej niedokładnie;

 4. Nieprecyzyjne cele;

 5. Zbyt duży optymizm przy szacowaniu przychodów lub/i zaniżanie kosztów;

 6. Pisanie biznesplanu w pośpiechu, nie sprawdzanie danych;

 7. Przygotowanie biznesplanu post factum, dopiero po uruchomieniu przedsięwzięcia;

 8. Nie wyznaczenie strategii postępowania na najbliższe kilka lat;

 9. Nie docenienie roli biznesplanu, traktowanie go jako czegoś, co należy napisać, nie jak dokumentu planistycznego, którym jest biznesplan;

 10. Zapominanie o ważnych elementach biznesplanu, takich jak: spis treści, podsumowanie, streszczenie, aneks;

 11. Stosowanie słownictwa właściwego dla danej branży, zapominając że biznesplan będą czytały osoby, które nie mają z nią nic wspólnego. Stosowany żargon będzie dla nich przeszkodą;

 12. Nie oszacowania zysków, które firma będzie generować;

 13. Nie uwzględnienie przepływów pieniężnych, przez co firma może stracić płynność finansową;

 14. Zapominanie o zespole, który będzie realizował założenia biznesplanu, nie przedstawienie struktury organizacyjnej, sposobu w jaki firma będzie funkcjonować;

 15. Przygotowanie zbyt długiego biznesplanu;

 16. Nie podanie daty, kiedy powstała ta wersja biznesplanu;

 17. Brak informacji kontaktowych do autora biznesplanu;

 18. Nieestetyczny wygląd biznesplanu, który nie zachęca do przeczytania go;

 19. Błędy ortograficzne, stylistyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *